Vanaf maandag 5 februari start de eerste fase van de herinrichting van het 3A-knooppunt in Roeselare. In deze fase moet het verkeer op de N36 ter hoogte van de werfzone rijden over 1 versmalde rijstrook per rijrichting. Het einde van de eerste fase is voorzien tegen eind mei, op voorwaarde dat de weersomstandigheden het toelaten. 

Schepen Griet Coppé : "Werken met zorg voor de toekomst! En ja, even hinder maar straks voor heel veel mensen een gemakkelijk bereikbaar AZ, dichtbij de stad.

Tot eind mei zijn er werken op de N36 (Ring) om een afrit naar het nieuwe AZ Delta aan te leggen. De werken gebeuren in fases. De ‘Rijksweg’ blijft toegankelijk maar wegens versmalde wegdelen is een file op piekmomenten niet uitgesloten.

In principe blijven alle bedrijven toegankelijk, maar beter is om via de afrit Beveren vanuit E403 naar Roeselare-Centrum te rijden".


Filmpje: © AWV

Aanleg van ongelijkgronds 3A-knooppunt voor vlotter en veiliger verkeer en goede ontsluiting

Het nieuwe 3A-knooppunt zal bestaan uit een ongelijkgronds kruispunt waarbij het lokale verkeer via een koker onder een opgehoogde N36 geleid wordt.  De kruispunten aan de op- en afritten van de N36 worden geregeld met verkeerslichten. Doordat de N36 bovenop de koker ligt, zal het doorgaande verkeer geen hinder ondervinden van het lokale verkeer.

Meer details over hoe het 3A-knooppunt er zal uitzien vind je op www.wegenenverkeer.be/Roeselare.

Met deze werken investeert de Vlaamse Overheid samen met Stad Roeselare en private partners 5,5 miljoen euro in vlotter en veiliger verkeer op de N36 en een goede ontsluiting voor de omliggende bedrijventerreinen (Accent Business Park, Abele) en het in aanbouw zijnde ziekenhuis AZ Delta. 


Dit is een grote investering, die oog heeft voor de auto, de fiets én het openbaar vervoer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Zo kan straks de lokale economie verder groeien, zonder dat de lokale files groeien. Maar waar een schup in de grond gaat, daar ontstaat tijdelijk een hoop aarde en dus ook hinder. Hou hier zeker rekening mee voor de duur van de werken”.
 

Werken in uitvoering

De voorbije maanden werden er al voorbereidende werken uitgevoerd op de N36 in Roeselare ter hoogte van de Kwadestraat. Vanaf maandag 5 februari start de eerste fase.
In totaal zijn er 4 fases voorzien. Het einde van de werken is voorzien tegen het bouwverlof van 2019.
 

Fase 1 (5 februari - eind mei)

De eerste fase situeert zich aan de zuidkant van de N36. Die eerste fase is verder verdeeld in 2 deelfases:
 
Fase 1a
Tijdens fase 1a wordt de afrit richting AZ Delta aangelegd. Hierdoor wordt de Sint-Martinusstraat definitief ‘geknipt’ en doodlopend gemaakt. 

Fase 1b
Tijdens fase 1b wordt het stuk vanaf de inrit van AZ Delta aangepakt. In deze fase wordt een deel van de Kwadestraat verlegd en vernieuwd. Aansluitend op deze nieuwe weg wordt een tijdelijke bypass aangelegd die in de volgende fases zal gebruikt worden als omleidingsweg. Daarnaast worden ook de Kwadestraat Zuid alsook de personeels- en bezoekersparking van het in aanbouw zijnde AZ Delta aangesloten op de nieuwe weg.

Fase 1a en 1b worden gelijktijdig uitgevoerd.


Bovenstaand plan van de werken :© AWV

Op het einde van fase 1b (vermoedelijk tegen eind mei) zal de aansluiting van de Kwadestraat op de N36 op enkele dagen tijd worden uitgevoerd. Tijdens die dagen zal de toegang tot de Kwadestraat Zuid vanaf de N36 niet mogelijk zijn. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Sint-Eloois-Winkelstraat/Ieperseweg/Kwadestraat.
 
Hinder?

Tijdens de werken blijven alle bedrijven langs de N36 bereikbaar (AZ Delta, Accent Business Park, Abeele, Mercure Hotel,… ). De pechstrook ter hoogte van de inrit naar Accent Business Park wordt omgevormd tot tijdelijke afrit naar Accent Business Park om de N36 minder te belasten en dit gedurende fase 1 en 2.

  • Tijdens zowel fase 1a als 1b kan het verkeer op de N36 door in beide rijrichtingen. Ter hoogte van de werfzone is dat echter in beide rijrichtingen over slechts 1 versmalde rijstrook mogelijk.
  • Weggebruikers moeten dus rekening houden met onvermijdelijke files tijdens piekmomenten.
  • Wie niet ter plaatse moet zijn raden we aan om komende van de E403 afrit nr. 8 Roeselare-Beveren te nemen en via de R32 naar Roeselare-centrum te rijden en omgekeerd.  Ook het zware vrachtverkeer kan best via deze alternatieve route rijden.
  • Fietsers volgens tijdens fase 1 en alle volgende fases dezelfde omleiding: via de Armoedestraat naar de Kwadestraat, langs het lokaal wegennet van Accent Business Park en bij de brug van de E403 aansluiten op het bestaande fietspad.

Zodra fase 1 is afgerond (vermoedelijk tegen eind mei indien de weersomstandigheden het toelaten), is AZ Delta ontsloten. 
We berichten later op de 2de fase

Meer info vind je op www.wegenenverkeer.be/Roeselare. Weggebruikers die op de hoogte willen blijven van de uitvoering van de werken, kunnen zich via de website inschrijven op de digitale nieuwsbrief. 

 
Bovenstaande illustratie: © AWV