De bevolking van Roeselare groeit snel en de voorspellingen tonen aan dat dat minstens nog enkele jaren het geval blijft. Tegelijk wordt de fysieke ruimte schaarser en bevestigde de coronaperiode het grote belang van de inhaalbeweging rond groen die we maken. Op ruimtelijk vlak wil de Stad al die uitdagingen op een geïntegreerde manier aanpakken. Voor de kwaliteitskamer ligt daar een belangrijke rol weggelegd.  

De kwaliteitskamer wordt opgericht om de ruimtelijke kwaliteit van beeldbepalende private en publieke projecten te verhogen en beter op elkaar af te stemmen. Zo zal ook onze ruimtelijke ordening hiervan profiteren. Op basis van een aantal criteria zet de gemeentelijke omgevingsambtenaar deze projecten op de agenda van de kwaliteitskamer. Zo spelen onder meer de grootte van het project, de situering in de stad, de bouwvoorschriften en de functie van het gebouw een rol.
 
Voor de kwaliteitskamer heeft Roeselare 4 externe en onafhankelijke experten aangesteld, die de belangrijkste aspecten van de ruimtelijke ordening vertegenwoordigen.
 
-      Voorzitter van de kwaliteitskamer wordt Frédéric Rasier, medeoprichter van Maat-ontwerpers, zaakvoeder van Atelier RONT, praktijkassistent aan de UGent en lid van de Kwaliteitskamer Winvorm. De heer Rasier wordt in hoofdzaak aangeworven om de ruimtelijke planning en stedenbouw te bewaken.
-      Ondervoorzitter wordt Sabine Okkerse, zaakvoerster van het gelijknamige architectenbureau Sabine Okkerse uit Oudenaarde en lid van de kwaliteitskamer Gent. Zij zal het facet erfgoed voor haar rekening nemen.
-      Bernard Declerck van het architectenbureau Declerck-Daels, Architecten uit Roeselare is de derde deskundige die het luik architectuur voor zijn rekening zal nemen.
-      De laatste expert is Hans Druart, landschapsarchitect van het bureau OMGEVING uit Antwerpen en Gent en gastdocent landschapsarchitectuur aan KASK-HoGent. Hij zal zich focussen op het ontwerp van de (publieke) ruimte, met inbegrip van groen.
 
Jaarlijks wordt er een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter aangeduid onder de leden.
 
De kwaliteitskamer zal in de loop van oktober 2020 formeel van start gaan, voor een periode van 6 jaar in deze bezetting.

  • Gebouwen & infrastructuur