Op 12 augustus start de heraanleg van het tweede deel van Westlaan – Noordlaan. De nutsbedrijven – elektriciteit, water, telecom,… - beginnen dan op 2 plaatsen: aan de Gasthuisstraat en de Zwarte Leeuwstraat.

Afgelopen dinsdag organiseerde de stad Roeselare hierover een infovergadering. Schepen van mobiliteit & Openbare werken Griet Coppé gaf er toelichting bij de werken.

Op de informatievergadering lichtte de stad de bewoners in over de heraanleg deel 2 van Westlaan-Noordlaan. Het publiek kreeg een korte voorstelling van het concept en de planning van de eerste fase. Waarna de aanwezigen op de Infomarkt de plannen konden inkijken en aan de betrokken partners vragen konden stellen.

Meteen na het bouwverlof start het Vlaams Gewest met de tweede fase van de heraanleg van de Westlaan, Noordlaan en een deel van de Brugsesteenweg. Dat zijn omvangrijke werken die ruim 2,4 miljoen euro kosten en ten vroegste tegen 2016 klaar zijn.

Anderhalf jaar na de heraanleg van de Westlaan tussen de Meensesteenweg en de Weststraat heeft het Vlaams gewest de plannen voor de tweede fase van de herinrichting van de kleine ring klaar. De komende jaren laat de overheid het tweede deel van de Westlaan, de Noordlaan en een deel van de Brugsesteenweg, tussen de Weststraat en de Gasthuisstraat, aanpakken.

Brede middenberm

Schepen van Openbare Werken Griet Coppé  vindt het een prima zaak voor de stad. ‘Voor de Westlaan en de Noordlaan trekken we het concept van de ‘centrumboulevard’ met een brede groene middenberm door’, zegt ze.

‘We blijven trouw aan het zogenaamde STOP-principe, waarbij stappers en trappers én het openbaar vervoer voorrang krijgen op het autoverkeer, met rustplaatsen voor wandelaars en fietsers in het midden van de weg bij het oversteken van de kleine ring. Het uitgangspunt blijft dat we het doorgaand verkeer naar de grote ring afleiden.’

Bij de opmaak van de plannen voor de tweede fase is wel rekening gehouden met de opmerkingen van bewoners en handelaars uit het al heraangelegde deel van de Westlaan. ‘Zo wordt bij de aanleg van de parkeerstroken de uitrit van opritten en garages makkelijker en het zicht op het fietspad beter, zoals gevraagd door bewoners’, zegt schepen Coppé. ‘Er zijn ook meer keerpunten gepland dan in het eerste deel van de Westlaan. Zo krijgen fietsers aan de Mandel een aparte oversteekplaats.’

Start in augustus

De werken aan de nutsleidingen beginnen al op 12 augustus, net na het bouwverlof. De rioleringswerken en de eigenlijke wegenwerken volgen in het voorjaar 2014 en zullen drie jaar in beslag nemen.

Bij de meeste kruispunten zal het verkeer alleen rechts kunnen afslaan. In de Weststraat en in de Steenstraat komt er eenrichtingsverkeer.

Ook wijzigt de stad de verkeerscirculatie aan het kruispunt van de Noordlaan en de Brugsesteenweg grondig. Het verkeer op de Brugsesteenweg richting Noordlaan krijgt dan voorrang en de huidige verkeerslichten moet dan wijken voor signalisatie die de fietsers en wandelaars kunnen aansturen.

Het zal ook niet langer mogelijk zijn om vanuit de Noordlaan de Godshuislaan in te rijden. Dat zou de leefbaarheid in de wijk Prinsenhof moeten ten goede komen. Aan het Stedelijk Ziekenhuis in de Brugsesteenweg verdwijnt de vluchtheuvel.

Tijdens de werken zal op het traject altijd eenrichtingsverkeer mogelijk blijven.

Klik op het plaatje hieronder om de getoonde presentatie bekijken & doorbladeren