Dit jaar zijn de normen voor fijn stof reeds 42 dagen overschreden in het havengebied: het stadsbestuur reageerde meteen alert. Het stadsbestuur zal zijn bestrijdingsplan voor fijn stof verfijnen en overweegt de invoering van plaatselijk verkeer in de Graankaai.

De haven van Roeselare is een van de hotspots in Vlaanderen waar geregeld te hoge concentraties fijn stof worden genoteerd.  Toch slaagde de stad er reeds in om met het fijn stof-plan het aantal overtredingen sinds 2007 naar beneden te halen, maar er wordt nu overwogen bijkomende maatregelen te nemen.

Nathalie Muylle: "Ook dit jaar is de dagnorm reeds 42 keer overschreden.  De oorzaak moet gezocht worden in de combinatie van de uitstoot van de (diesel)motoren van het zwaar vervoer en opwaaiend zand en cement".

De stad zal bij de Vlaamse Milieumaatschappij aandringen om meer bijkomende meetpunten te plaatsen bij de woonzones in Krottegem en in de Mandellaan. 

Nathalie Muylle: "We willen ook dat het naleven van de milieuvergunningen door de bedrijven beter wordt gecontroleerd, net als de netheid van de laad- en loskades.  Dit jaar werden al zes GAS-boetes uitgeschreven voor de vervuiling van het openbaar domein en er wort permanent overlegd met de bedrijven over het netjes houden van hun terreinen".

Maar niet alleen zal er gekeken worden voor meer bijkomende meetpunten, ook de situatie langs de Graankaai wordt bekeken.

Twee jaar geleden werd de maximum toegelaten snelheid langs de Graankaai al van 90 naar 70 km/uur gebracht.  Metingen van de politie begin dit jaar en in september leren dat die snelheidsbeperking goed wordt nageleefd.  Hoe trager de (vracht)wagens rijden, hoe minder ze uitstoten en hoe minder stof en zand er opwaait, redeneert het stadsbestuur, dat nu ook overweegt om het verkeer in de Graankaai te beperken.

Nathalie Muylle: "Begin 2010 was de afrit Haven van de E403 door werken een tijd afgesloten en dat had duidelijk zijn effect op de uitstoot van fijn stof.  Momenteel wordt onderzocht hoe we de mobiliteit in het havengebied anders kunnen organiseren.  Het plan is om de Graankaai te beperken tot plaatselijk verkeer tussen de rotondes aan de Zwaaikom en aan de Schaapbrug.  Doorgaand verkeer moet dan via de Schaapbrug naar de Kolenkaai aan de overkant van het kanaal.  De politie voert nu metingen uit en het zal onder meer van deze resultaten afhangen of de regeling alleen voor vrachtwagens of voor alle voertuigen zal gelden".
 

Lees meer in de diverse krantenberichten:

Het Nieuwsblad

De Standaard

Het Laatste Nieuws