De wateroverlast van eind mei is enkele weken geleden erkend als ramp, zodat alle getroffenen kunnen worden vergoed. Zo’n ramp mag zich bij een volgende ongewoon hevige regenbui niet meer herhalen. Daarom werkten het stads- en provinciebestuur het Actieplan Wateroverlast uit. Met tal van concrete maatregelen die de volgende maanden worden opgestart of uitgevoerd.

Meer dan dertig infrastructurele maatregelen, een versterking van het waterbeleidsteam, strenge voorwaarden bij nieuwe verkavelingen én extra bestrijdingsmaatregelen. Bijna vijf maanden na de rampzalige wateroverlast van eind mei hebben de stad Roeselare en de provincie West-Vlaanderen een actieplan klaar om het probleem aan te pakken.

"We kunnen niet beloven dat een ramp als die van 30 mei nooit meer zal gebeuren", zegt burgemeester Kris Declercq . "We zullen onze inspanningen om dergelijke drama's te vermijden wél verhogen." Het stads- en provinciebestuur werkten daarom een resem maatregelen uit.

"De meeste willen we nog deze legislatuur realiseren", weet Marc Vanwalleghem, schepen van Waterhuishouding. "Het gaat voor de stad om een inspanning van drie miljoen euro, voor de provincie om twee miljoen euro." 

Erkend als ramp

Op 7 oktober heeft de Vlaamse regering de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni als algemene ramp erkend. “Alle getroffenen – in onze stad zijn er dat meer dan 500 – komen dus in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming”, verzekert burgemeester Kris Declercq. “Van zodra het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, kunnen zij een dossier indienen en onze stadsmedewerkers zullen hen daarbij helpen”, vult Marc Vanwalleghem, schepen van waterhuishouding, aan.

Het stadsbestuur wil dat de Roeselarenaars voortaan van zo’n ramp blijven bespaard. Daarvoor heeft het samen met het provinciebestuur een actieplan uitgewerkt om te vermijden dat ongewoon hevige regenval tot wateroverlast leidt. “Begin juli, minder dan een maand na de zondvloed van eind mei, kondigden we al tal van maatregelen aan,” zo brengt Bart Naeyaert, provinciaal gedeputeerde voor waterbeleid, in herinnering. “En die acties hebben we nu verder concreet uitgewerkt”.

Infrastructuurwerken 

Om de waterhuishouding van Roeselare verder te verbeteren, voeren de stad en de provincie meer dan dertig infrastructurele ingrepen uit. “Zo breiden we bestaande bufferbekkens uit en leggen we zogenaamde GOG’s – dat zijn gecontroleerde overstromingsgebieden – aan”, verduidelijkt Stephanie Van Hoecke, diensthoofd waterprojecten.

Ingrepen als deze vergen heel wat studiewerk. En soms moeten partners als waterzuiveringsmaatschappij Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij worden geëngageerd, of moeten zelfs gronden worden verworven. Daarom worden de meeste infrastructuurprojecten volgend jaar opgestart. Zoals de aanleg van de GOG’s nabij de Collievijverbeek (Roeselare), Krommebeek (Beveren) en Babilliebeek (Rumbeke, Oekene en Beitem).

Sneller uitvoerbare ingrepen zijn intussen al opgestart. Zo worden vandaag en later dit najaar rioleringswerken uitgevoerd in het Grijspeerdshof, in de Biezen-, Klokkeput-, Kortewagen- en Weidestraat en in de Koning Leopold III-laan. Dit najaar komen er ook extra niveaumeters aan de Grote Bassin en in de Vloedstraat, die de stadsmedewerkers toelaten om het waterpeil permanent te bewaken op hun computers.

Andere maatregelen

Naast de vele infrastructurele ingrepen, neemt het stadsbestuur ook een reeks andere maatregelen. Zo wordt het waterbeleidsteam van de stad versterkt met extra medewerkers. En aan nieuwe verkavelingen worden strenge voorwaarden van waterhuishouding opgelegd.

Voor het geval dat hevige regenbuien de stad opnieuw teisteren voordat alle acties zijn uitgevoerd, investeert de stad in extra bestrijdingsmaterialen. Zo komen er in de meest watergevoelige wijken van de stad containers met zandzakjes om die bij watersnood nog sneller te kunnen verdelen.

Bewonersvergaderingen

De volgende weken wordt het actieplan voorgesteld aan alle bewoners van de stad. Als later een concrete actie wordt uitgevoerd – als bijvoorbeeld in een bepaalde wijk een gecontroleerd overstromingsgebied wordt aangelegd – dan worden de betrokken bewoners nog ‘s afzonderlijk ingelicht op een wijkvergadering en in een brief.

Gisteravond was er al een eerste informatievergadering voor de bewoners van het stadscentrum en het westen van de stad. Woensdag 9 november worden de inwoners van Beveren ingelicht (kantine van Dosko Beveren, Izegemseaardeweg 38) en donderdag 10 november die van Rumbeke, Oekene en Beitem (parochiaal centrum Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1), telkens om 19 uur.