De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) in de Leenstraat krijgt een grondige opfrisbeurt. De renovatie van het gebouw moet het comfort van de leerlingen en de docenten verhogen en het energieverbruik van de academie verlagen. Het gebouw kampt met ouderdomsproblemen. En de stad wil bovendien energie besparen, als belangrijk onderdeel van het Burgemeestersconvenant voor lokale energie dat de stad vorig jaar ondertekende. Eind september is de vernieuwde SASK een feit.

In 1970 vond de kunstacademie onderdak in de Leenstraat. Na 43 jaar kende het gebouw heel wat problemen door koudebruggen, gebrekkige isolatie en tocht. Het comfort ging er op achteruit. De nadelen van het verouderde gebouw waren ook merkbaar in het energieverbruik. Door vochtproblemen voerde de stad in 2002 al een eerste renovatie uit. Toen werd 4 cm dakisolatie bijgeplaatst.

Eind 2012 maakte de dienst Gebouwen van stad Roeselare een ontwerp voor een grondige renovatie van het voorgebouw van de SASK. In totaal krijgt 780 m² gevel een opfrisbeurt. Achter de gevel komt 8 cm isolatie. Ook het sterk verouderde en slecht geïsoleerde schrijnwerk en de ramen zijn aan vernieuwing toe. Ongeveer 240 m² raamwerk wordt vervangen. Nieuw isolerend schrijnwerk met hoogrendementsglas zal tot 3 keer meer isoleren dan het bestaande raamwerk. Door die maatregelen zal het gebouw ruimschoots voldoen aan de energienormen voor nieuwbouw en renovatie.

De vernieuwing van het schrijnwerk en het verhogen van het comfort van de gebruikers maken ook een nieuw ventilatiesysteem noodzakelijk. Dat systeem verwarmt de verse buitenlucht aan de hand van de uitgeblazen ‘oude’ binnenlucht. Aansluitend kan het gebouw tijdens de zomer ‘s nachts worden afgekoeld. De installatie zuigt dan koele nachtlucht naar binnen om de betonstructuur van het gebouw af te koelen. Daardoor behoren tochtproblemen tot het verleden.

De werken werden aangevat in mei van dit jaar. Er werd in totaal voor 239.798,15 euro renovatiewerken toegewezen. Eind september zullen de werken achter de rug zijn en zullen de leerlingen en de docenten kunnen genieten van een vernieuwde kunstacademie.