Eens het nieuwe zwembad op Schiervelde geopend is & het Spillerbad gesloten, wordt, wil de stad het oude zwembad verkopen om er extra woonmogelijkheid creëren. De opbrengst van de verkoop zal mogelijk gebruikt worden om een extra niveau op de VIP-parking aan de expohallen te realiseren.

Roeselare is financieel gezond. Dat bleek gisteren uit de voorstelling van het budget 2016 en de meerjarenplanning 2014-2021. Hierdoor is er voldoende financiële ruimte om de lopende projecten tot een goed einde te brengen. Eén van die projecten is het nieuwe zwembad dat in 2018 opent op site Schiervelde. Het Spillebad zal hetzelfde jaar sluiten en nu is ook duidelijk wat ermee zal gebeuren.  

"We zijn sowieso van plan om het zwembad te verkopen", vertelt schepen Nathalie Muylle. "Daarbij is de bestemming nu eerder voor sport, maar is het de bedoeling om het ruimtelijk uitvoeringsplan aan te passen zodanig dat de mogelijkheden breder worden."

"Daarbij bekijken we niet alleen het Spillebad, maar willen we werk maken van de uitrol van de hele site met ook de Heilig Hartkerk en De Spil.  Bedoeling is dat er in de toekomst wellicht een woonfuctie komt", klinkt het.  "Tot 2018 blijft het zwembad zowieso open, dus we hebben nog twee jaar om de mogelijkheden te bekijken."

Voor de site Schiervelde, waar tal van parkeerplaatsen verdwijnen, zou er mogelijk geopteerd worden voor een extra niveau op de huidige vipparking achteraan de hallen, om het verlies te compenseren.  De stad bekijkt ook nog andere pistes op de site.