Roeselare zoekt "Talent mét Goesting": met deze slagzin lanceert het stadsbestuur een aantal nieuwe vacatures in het kader van de uitbouw van de nieuwe organisatiestructuur. Opvallend daarbij is de medewerking van een viertal ‘Roeselarenaars’ die de zoektocht naar nieuw talent kracht bij zetten. Lokale talenten Claudia, Yves, Rik en Hendrik steunden meteen de vraag van de stad om de campagne mee vorm te geven.

Met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur willen Stad Roeselare en OCMW evolueren naar een modern, resultaatgericht en klantgericht lokaal bestuur, ‘een smart city’.

De nieuwe organisatiestructuur kenmerkt zich door een vlakkere structuur, anders dan de huidige indeling van departementen. Zo worden drie grote clusters gevormd: cluster Mens (met alle persoonsgebonden materies), een cluster Ruimte (met alle grondgebonden materies) en een cluster Ondersteuning (de diverse ondersteunende diensten binnen de organisatie).

Aan het hoofd van elk van deze clusters komt een directeur, waarvan de publicatieperiode van deze vacatures momenteel volop loopt. De selectie gebeurt in samenwerking met Jobpunt Vlaanderen en Hudson.

Deze directeurs zijn inspirerende leiders die het innovatieve en het resultaatsgerichte hoog in het vaandel dragen. Naast de drie directeurs komt er nog een strategisch coördinator en een programmamanager 3.0 die samen deel uitmaken van de strategische cel. Deze strategische cel zal over de diverse clusters heen werkzaam zijn in de uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept.

De programmamanager 3.0 is dan eerder een ‘change-manager’ die de verschillende veranderprojecten mee kan trekken en implementeren, alles met het oog op het klantenperspectief en dus met het oog om onze klanten ‘de burger’ beter te dienen. 

De 5 vacatures vind je terug op www.roeselare.be, inschrijven kan tot 16 februari 2015.

Op de website van de stad vind je ook de uitvoerige visietekst terug ‘RSL 2018: op weg naar een smart city’.