Het stadsbestuur van Roeselare heeft vanaf deze maand twee 4X4 jeeps ter beschikking om het actieplan waterbeheersing nog beter te kunnen implementeren. De sluiswachters kunnen dankzij deze uitgeruste voertuigen alle zones tijdens wateroverlast bereiken en zandzakken leveren.

Actieplan waterbeheersing

Eind mei 2016 werd Roeselare geteisterd door wateroverlast. In een versneld investeringsprogramma worden de waterbeheersingswerken uitgerold en uitgevoerd. Op deze manier wil Roeselare de kans op wateroverlast in de toekomst minimaliseren.

Een van de acties binnen dit plan was het aankopen van twee volwaardige jeeps die zandzakken kunnen transporteren. Daarnaast is het ook van enorm belang dat de voertuigen door hoog water kunnen rijden om zo de sluizen en andere watergevoelige zones te bereiken.

Sluiswachters krijgen extra tools

Stad Roeselare kan rekenen op twee medewerkers die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 de neerslag en het waterpeil in de gaten houden. Waar en wanneer dit nodig is, staan zij permanent klaar om de sluizen bij te sturen en zo het water te regelen.
Als er veel neerslag verwacht wordt, gaan zij ook preventief het waterpeil in de Grote Bassin verlagen om zo meer ruimte te creëren. Op het grondgebied van Roeselare zijn er verschillende sluizen die zij in de gaten houden (bijvoorbeeld op het College, aan de Regenbeek en aan de Zwarte Leeuwstraat).

Wanneer er wateroverlast dreigt, gaan zij op pad om alles te controleren. Jeeps zijn dus zeker geen overbodige luxe om deze watergevoelige zones te kunnen bereiken. Bovendien investeerde de stad in niveaumeters die geregeld en automatisch het waterpeil meten. Via het internet kunnen hulpdiensten en stadsdiensten zo de waterstand opvolgen.

Dagelijks gebruik

De jeeps worden ook ingezet voor rattenbestrijding. Een rat maakt namelijk gaten in de oever waardoor deze onstabiel wordt. Op regelmatige basis, het ganse jaar door, is het dus erg belangrijk om in te zetten op rattenbestrijding.
De jeeps met laadbak werden voorzien van een hard-top. Zo kunnen de stadsmedewerkers tijdens gewone werkopdrachten met een afgesloten laadruimte rijden.

Er werd ook geopteerd voor een enkele cabine zodat er een lange laadvloer is. Daardoor kunnen twee bakken met zandzakken na elkaar geplaatst en vervoerd worden. Dit is belangrijk om mensen te bevoorraden van zandzakken op moeilijk te bereiken plaatsen. Daarnaast zullen de jeeps voorzien worden van een snorkel.

Mobiele pompen

Stad Roeselare is volop bezig met het vergelijken van een aantal grotere, maar toch handelbare, mobiele regenwaterpompen. Het stadsbestuur wil in kader van waterbeheersingsmaatregelen twee pompen aankopen om op kritieke plaatsen in te zetten bij dreigende wateroverlast. Ook hier hebben de jeeps een belangrijke opdracht. Ze moeten namelijk de pompen naar verschillende locaties transporteren met een aanhangwagen.

Extra waterbeheersingsmiddelen

De stad kocht ook een boot aan om de Grote Bassin te onderhouden en groeiende exoten, zoals de waternavel, te bestrijden. De boot wordt daarnaast ingezet om de sluizen te bereiken voor onderhoud of bij problemen.

  • Waterlopen,- beheersing & Riolering