"Het is een uitgesproken doelstelling van onze beleidsploeg om het sociaal woningaanbod in Roeselare in de komende jaren gevoelig te verhogen", aldus Bart Wenes, voorzitter van de gemeenteraad. "In ons bestuursakkoord staat dat een woning bezitten of huren ook mogelijk moet zijn voor hen waarvoor de prijzen op de prive-markt haast onbetaalbaar zijn" Daarom maakt het stadsbestuur -samen met haar partners werk van betaalbaar wonen in onze stad. In Roeselare zijn deze partners inzake de sociale huisvesting: De Mandel, het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare en het OCMW van Roeselare.

  • Momenteel is er vanuit De Mandel in Roeselare een aanbod van 515 appartementen & iets meer dan 1000 woningen.
  • Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) heeft 136 woonsten in hun aanbod.
  • Het OCMW heeft 100 woningen (doorgangswoningen, begeleid & beschut wonen en huurwoningen).

Het sociaal woningaanbod behelst momenteel 6,70 % van de volledige woonmarkt in Roeselare.

Het stadsbestuur engageert zich om dit tegen 2018 op te trekken naar 8 %. Dit betekent een verhoging van maar liefst 433 woningen.

  • De Mandel wil het aanbod tegen 2018 met 285 woningen zien groeien, vooral huurappartementen en koopwoningen.
  • Het SVK wil een jaarlijks groeipad van 37 woningen (vooral huurwoningen) bewerkstelligen. In de komende jaren komen er zo dus telkens  extra sociale huurwoningen ter beschiking via SVK.

Vooral bij het SVK zal dit in werking en personeelskost een expansie meebrengen. De stad Roeselare subsidieert het Sociaal Verhuurkantoor met € 165.000 per voor 2014, en zal dit jaarlijks verhogen tot € 195.000 in 2019.

Het sociaal woonprogramma 2014-2019 heeft -zoals je merkt- een sterke ambitie om met een opmerkelijke inhaalbeweging het sociaal woningaanbod in Roeselare gevoelig op te krikken. 

Ben je op zoek naar bijkomende informatie ?


Woondienst Stad Roeselare:  meer info op www.roeselare.be

Men helpt je graag op weg rond allerhande thema's (aanvraag renovatiepremies, rechten en plichten als (ver)huurder, leegstand, kwaliteitsnormen van woningen en kamers, ...). Woondienst | Zuidstraat 15 (gelijkvloers) 8800 Roeselare 
T:  051 26 22 60 | E: woondienst@roeselare.be

Bezoek de website van "De Mandel" :
alle info over kopen, huren, sociaal lenen, aanvraagdocumenten, ...Bezoek de website van het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare :  Als huurder, kandidaat-huurders of eigenaar vind je specifieke informatie over het huren en verhuren van woningenBezoek de website van OCMW-Roeselare : Het OCMW heeft verschillende woongelegenheden en tussenkomsten voor verschillende doelgroepen.Op zoek naar welke premies je kan aanvragen bij werken in je woonst ? Ga naar www.premiezoeker.be website van de Vlaamse overheid.

Je kan ook op de website van de provincie West-Vlaanderen informatie vinden over duurzaam wonen:
De provincie West-Vlaanderen heeft een divers aanbod rond duurzaam bouwen voor verschillende doelgroepen: