Beverse sporters bewegen sinds september in een compleet gerenoveerde sporthal, inclusief nieuwe sportvloer.  De stad wil op lange termijn een extra sporthal op de site van het toekomstige zwembad op Schiervelde en e aanleg van een kunstgrasveld.

Afgelopen woensdag werd de gerenoveerde sporthal van Beveren geopend.  De buitenhevel en een nieuwbouw voor sportklassen waren al sinds 2012 een feit.  Afgelopen zomer werd een nieuwe sportvloer gelegd.  Die kostte 114.000 euro, waarvan 40.000 gesubsidieerd.  De nieuwe vloer moet een positief effect hebben op het lichaam en kwetsuren vermijden.

Zeven clubs gebruiken momenteel de zaal, net als de sportklassen van de scholen.  De belijning en vloer laten toe minivoetbal, handbal, volleybal, tennis, basket en badminton te spelen.  De Beverse sporthal mag dan opnieuw up-to-date zijn, de vraag naar sportruimte blijft erg groot.  In Beveren is de sporthal zo goed als volzet en ook in andere sporthallen is het hopen op vrije uren.  Het stadsbestuur wil daarom de plannen van het toekomstige zwembad op Schiervelde uitbreiden met een extra sporthal.

Schepen Nathalie Muylle: " De overtuiging groeit dat extra sportinrastructuur echt wel nodig is.  Momenteel huurt de stad de sportzalen van Onze Kinderen en St. Idesbald om door te verhuren aan de sportclubs.  Maar dat is duur en de zalen zijn vaak verouderd en weinig energiezuinig.  In sporthallen die geen eigendom zijn van de stad kunnen we ook niet investeren in de infrastructuur."

Ook zijn er plannen voor de aanleg van een kunstgasveld.  Het budget is ingeschreven in de meerjarenplanning van de stad, maar voor de uitvoering is er een samenwerking nodig tussen voetbalclub KSVR en hockeyclub HCR die momenteel op St. Idesbald speelt en vragende partij is.  Mogelijks kan er een grasveld op Schiervelde vervangenn worden door een kunstgrasvel, daar zou dan zowel het voetbal als de hockey terecht kunnen.  Een timing voor het kunstgrasveld is er nog niet.  De besprekingen hiervoor zijn nog lopende.