Stad Roeselare heeft als eerste gemeente een vrachtwagen met een euro 6-motor. Dat is de meest milieuvriendelijke motor. Een euro 6–motor stoot tot 95% minder stikstofoxiden en de helft minder fijn stof uit dan een gelijkaardige euro 5–motor. De aankoop kadert in het duurzaam beleid van de stad rond haar wagenpark.

Eerder dit jaar zette Roeselare al in op alternatieve brandstoffen, met de aankoop van vier aardgaswagens.