In de maand december 2017 kwam Stad Roeselare als een van de grote winnaars uit de bus tijdens de finale van ‘Groene Lente – de beste groenrealisaties van 2017’. Maar liefst in 4 categorieën behaalde Stad Roeselare de hoogste score.

De Roeselaarse projecten rond de parkbegraafplaats en de vergroening van het stadscentrum werden uitgeroepen tot eerste laureaat van deze wedstrijd. Bovendien behaalde Roeselare alle symbolen voor Bijenvriendelijke gemeente en Bloemengemeente. Schepenen Marc Vanwalleghem  & Bouckenooghe zijn terecht fier op deze overwinning.

Parkbegraafplaats verkozen door vakjury en publiek

In totaal werden er zo’n 163 projecten ingediend om deel te nemen aan de wedstrijd ‘Groene Lente’, georganiseerd door de Vereniging voor Openbaar Groen, of kortweg VVOG. De Parkbegraafplaats van Roeselare werd tijdens de finale tot driemaal toe uitgeroepen tot grote winnaar. Dit project, dat het resultaat is van de gezamenlijke aanpak van verschillend stadsdiensten, ontving de prijs van de vakjury, de prijs van het publiek en ‘zonder is gezonder’. Samen bracht dit een mooie geldsom op die Stad Roeselare zal gebruiken om verder in het project te investeren en om groenbenodigdheden aan te kopen.

Door de inzet van verschillende stadsdiensten is de Parkbegraafplaats een groene oase van rust geworden. In deze oase ontmoeten erfgoed, ecologie, educatie, kunst en literatuur elkaar. De Parkbegraafplaats is een geschiedkundig pareltje dat letterlijk omringd is door talrijke dreven en bomenrijen. Bovendien is het een veelgebruikte doorsteek van en naar het centrum.

Eerste laureaat in categorie ‘Omgevingsgroen’

Het tweede project van Stad Roeselare die in de prijzen viel, is de vergroening van het stadscentrum. In 2016 werd de Grote Markt heraangelegd en het afgelopen jaar werden het Marie-Louise de Meesterplein en de Botermarkt onder handen genomen. Dit werd telkens met dezelfde doelen gedaan: groene zones creëren die dienstdoen als rust- en samenkomstplaatsen.  Door de heraanleg kregen de pleinen een nieuwe look aangemeten, zonder dat ze hun eigenheid verliezen. 

Roeselare: Bijenvriendelijke én Bloemengemeente

Roeselare behaalde zowel in de categorieën Bijenvriendelijke gemeente als Bloemengemeente telkens 3 symbolen. 1, 2 of 3 symbolen worden uitgereikt naargelang ze bijenvriendelijke acties ondernemen en/of naargelang de beoordeling van openbare bebloemingsinitiatieven die het stadsbestuur onderneemt.

Door het aanleggen van vlindertuinen, hooioppers, takkenrils, insectenhotels en het aanplanten van bijenvriendelijke planten, zet Stad Roeselare zich volop in voor het behoud van bijen, vlinders en andere insecten. Bovendien worden graszones omgevormd tot bloemenweides en privé-initiatieven van burgers voor het behoud van bijen volop gestimuleerd.

  • Begraafplaatsen & crematoria
  • Leefmilieu & natuur