Het college van burgemeester en schepenen dient een verzoekschrift in tot schorsing en vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en wil zo de bouw van een zendmast voor radiocommunicatie in de Kortewagenstraat te Beitem verhinderen.  Dat besliste het college nadat op een infomoment op 27 november heel duidelijk bleek dat er bij de buurtbewoners vandaag absoluut geen draagvlak is voor de komst van de zendmast.
 

De Stad organiseerde het infomoment op 27 november in Inagro met de bedoeling om de buurtbewoners rechtstreeks in contact te brengen met Astrid nv, de telecomoperator voor hulpdiensten. Ondanks het negatief advies van de Stad, kreeg Astrid nv toch een vergunning van de Vlaamse overheid. Via dit infomoment wou de Stad de inwoners maximaal informeren en hun, maar ook haar eigen vragen beantwoord zien. Die werden echter onvoldoende beantwoord.
 
De Stad ziet zich dus genoodzaakt beroep in te dienen tegen deze omgevingsvergunning en dit voornamelijk om volgende redenen:
-      Voorafgaand aan dit, overigens door de Stad georganiseerde, infomoment is er op geen enkel moment communicatie geweest van Astrid nv naar de buurt omtrent de plannen tot het bouwen van de zendmast. Hiermee werd alle vertrouwen van de buurtbewoners in Astrid nv volledig ondermijnd en het infomoment heeft dit niet meer kunnen rechttrekken.
-      De buurtbewoners vragen zich af waarom een zendmast zo dicht bij een woonwijk geplaatst moet worden. De vraag naar het alternatievenonderzoek werd door Astrid nv niet afdoende onderbouwd, waardoor de keuze voor de Kortewagenstraat eerder een ad-hoc oplossing leek.
-      Buurtbewoners vrezen ook voor een waardedaling van hun woningen, o.m. door de visuele vervuiling van de zendmast.
 
Aangezien een zendmast op een vrij korte periode gebouwd kan worden, is het college van burgemeester en schepenen de mening toegedaan dat ook de schorsing van deze vergunning noodzakelijk is.
 
Het verzoekschrift tot schorsing en vernietiging in hoofde van het college van burgemeester en schepenen zal uiterlijk op vrijdag 6 december 2019 worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

  • Ruimtelijke ordening