Onze stad telt vele verenigingen & wijkcomités die samen met het stadsbestuur werk maken van een Bruisend Roeselare: CD&V Roeselare hecht zeer veel belang aan dat engagement en die positieve ingesteldheid. Mensen verbinden & versterken: daar staat CD&V 100% achter.

Roeselare telt maar liefst 293 verenigingen. De sportclub, het koor of de harmonie, de jeugdvereniging, de seniorenorganisatie, mensen die zich inzetten voor het milieu, het gezin of ieders welzijn: zovele honderden Roeselarenaars engageren kiezen voor de gezelligheid en het informele karakter van een plaatselijke vereniging.

Zonder onze vrijwilligers zou onze samenleving er heel anders uitzien, minder warm, minder krachtig, minder solidair, minder zorgzaam. Die verbondenheid willen wij nog sterker ondersteunen! Want steun aan het verenigingswerk is voor CD&V de enige juiste manier om een beleid te voeren dat dicht bij de mensen staat en goed is voor iedereen.

De stad ondersteunt daarom het verengingsleven op diverse manieren. Hieronder hebben we een overzichtje gemaakt van wat de stad & anderen kunnen doen om de roeselaarse verenigingen te helpen én te ondersteunen. Het stadsbestuur voorziet ook logistieke steun bij het organiseren van activiteiten op het grondgebied Roeselare. De logistieke ondersteuning bestaat uit het verhuur van materiaal en infrastructuur.

Samen met de verschillende adviesraden werd een vernieuwde ondersteuning goedgekeurd op de gemeenteraad.

Voortaan kunnen verenigingen genieten van:

  • Een structurele basissubsidie per vereniging
  • Wie een bijzonder project realiseert, geniet van een projectsubsidie
  • Een bijzonder voordelig tarief om materiaal te ontlenen bij de stadsdiensten

De ondersteuning beloont bovendien elke vereniging die inzet op de kwaliteit van haar activiteiten en samenwerkt met andere verenigingen in de stad of in de wijk. Activiteiten die meer mensen laten kennismaken of meedoen met de vereniging, die zich inzetten voor een verantwoord milieu, veiligheid en diversiteit, worden daarbij extra gestimuleerd.

Aan de verenigingen wordt ook gevraagd om de financiële drempel voor hun activiteiten te verlagen voor mensen met een vrijetijdspas, door het toekennen van 50 % reductie op het lidgeld of de activiteiten.  Iedereen telt mee en zo kan iedereen mee doen !