Exact één jaar na de wateroverlast die Roeselare teisterde, stelt de stad haar waterbeheersingswerken voor. In een versneld investeringsprogramma worden deze projecten uitgerold en uitgevoerd om zo de kans op wateroverlast in de toekomst te minimaliseren. Met een handige folder geeft de stad een overzicht van hun waterbeheersingswerken en krijg je handige tips om zelf waterschade tot een minimum te beperken. Een folder om bij te houden!

We herkennen het allemaal: steeds vaker komen extreem hevige regenbuien voor. Ens soms leiden die tot wateroverlast. Tegen dat onheil wapent Stad roeselare zich al lang. Er werd al veel geïnvesteerd in de aanleg van bufferbekkens en het rioleringsnetwerk werd verbeterd.

Burgemeester Kris Declercq: "Meteen na de wateroverlast van eind mei vorig jaar besliste het stadsbestuur om nog meer te doen. En snel. Dit en volgend jaar inversteert het maar liefst 8,7 miljoen euro in tal van extra waterbeheersingswerken. In de folder "Water ruimte geven" stellen we ze voor"

Klik hier om de folder te bekijken


(Met dank aan WTV-Focus voor het gebruik van bovenstaande reportage)

Ruimte geven aan water

Steeds vaker komen extreem hevige regenbuien voor. En soms leiden die tot wateroverlast. De stad investeert al lang in het aanleggen van bufferbekkens en het optimaliseren van het rioleringsnetwerk, maar na de wateroverlast van eind mei vorig jaar, schakelde het stadsbestuur nog een versnelling hoger. Dit en volgend jaar investeren we maar liefst 8,7 miljoen euro in tal van waterbeheersingswerken.

Wanneer het hevig regent is het belangrijk dat het regenwater niet tegelijk naar de lagergelegen Mandel stroomt. Daarom willen we ervoor zorgen dat het water tijdelijk opgevangen en vertraagd afgevoerd wordt. In de stad bakenen we zones af waarin we zoveel mogelijk water kunnen opvangen. In de waterlopen en riolen voeren we ingrepen uit om die doorstroming te verbeteren. Dankzij de steun van de provinciale en Vlaamse overheid kan het stadsbestuur deze nodige waterbeheersingswerken uitvoeren.

Echter, hoeveel we ook ondernemen om waterschade te vermijden, we kunnen jammer genoeg niet uitsluiten dat er ooit nog overlast is. Daarom investeert de stad Roeselare in extra waterbestrijdingsmiddelen zoals zandzakjes en pompen die de waterschade tot een minimum kunnen herleiden.

Roeselare, de stad aan de waterlopen

Meer dan 30 waterlopen stromen vanuit de hoger gelegen gebieden die Roeselare omringen, naar de Mandel die door het stadscentrum loopt. Op en nabij die waterlopen voeren we waterbeheersingsweringen uit. In de folder krijg je een mooie opsomming van deze projecten.

Er zijn al heel wat kleinere ingrepen en voorbereidende werken gerealiseerd, maar de ingrijpende en complexe werken vergen wat meer tijd. Zo is er in Beveren bij de Krommebeek reeds een niveaumeter in de Vloedstraat geïnstalleerd en werd de Kapellebeek verbreed. In het centrum en westen van de stad kregen de Collievijver- en Babilliebeek reeds terugslagkleppen en werd er een keermuur in de Lorkenstraat geplaatst. De Kortewagenstraat in Beitem kreeg een extra riool.

Voor de complexe projecten lopen er studies en staat de uitvoering in de nabije toekomst van 2018 – 2019 gepland. Tot de projecten behoren onder andere 12 grote bufferbekkens en minstens 6 wadi’s. De capaciteit van het grootste bufferbekken, bij Collievijverbeek, zal zo’n 30.000.000 liter bedragen.

Draag jouw steentje bij!

Wij als burgers kunnen ook zelf iets ondernemen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Het installeren van een regenwaterput is hier een voorbeeld van. Je creëert ruimte om water op te vangen en bovendien bespaar je kostbaar drinkwater en dus geld.

Verhard ook rondom jouw huis zo weinig mogelijk. Je kan je oprit aanleggen met waterdoorlatende materialen. Ook het regelmatig controleren of de rioolroosters in jouw buurt vrij zijn, zorgt ervoor dat het regenwater vlot wegvloeit.

Wat als het toch tegenzit?

Decentraliseren van zandzakjes: Zakjes op meerdere verdeelpunten

Voortaan vind je zandzakjes niet alleen in de Stedelijke Ateliers in de Hoogleedsesteenweg, je kan ze ook dichtbij in je eigen buurt oppikken.

Bij dreigende wateroverlast komen er lokale verdeelpunten in Beveren, Rumbeke, Oekene en Beitem. Bovendien komen er op watergevoelige plekken in de stad containers met zandzakjes. Sommigen van deze containers staan er permanent. De omwonenden ontvangen later nog een brief met meer informatie over welke container in hun buurt komt.