Met het project ‘Computer in je rugzak’ ondersteunt stad Roeselare alle kwetsbare kinderen bij het digitaal leren. Via de scholen worden laptops beschikbaar gesteld. De verdeling van de laptops is al gestart. Want de stad wil dat kinderen meteen mee zijn met het aanloopleren waarmee scholen momenteel leerstof aanbieden.

Het Roeselaarse onderwijs stelde de voorbije periode digitale armoede vast.
Er zijn ruim 330 gezinnen, met schoolgaande kinderen onder de 12 jaar in een Roeselaarse school, die niet beschikken over een PC, laptop of tablet en een internetconnectie. Er zijn meer dan 15O leerlingen in het secundair onderwijs van Roeselare die thuis geen PC, laptop of tablet, noch internet hebben. Daarenboven zijn er heel wat kinderen en jongeren die tegelijkertijd op hetzelfde digitale toestel moeten werken. Scholen concluderen dat er in Roeselare onvoldoende hardware beschikbaar is voor ieder gezinslid, om alle kinderen digitaal te bereiken en een digitaal leertraject aan te bieden.
 
Covid-19 leidt tot intensieve digitale leervormen
De nood aan een digitaal toestel, per leerling, is afhankelijk van de leervorm die scholen op vandaag kiezen om oefeningen of leerstof aan te bieden aan hun leerlingen thuis. Scholen leveren heel wat inspanningen om leerlingen die niet beschikken over een digitaal toestel te bereiken en te helpen, via telefoon, smartphone toepassingen (vb. whats app), post, drempelbezoek en andere leerlingen of ouders die in de buurt wonen.
 
Als scholen werken met digitale leerplatfomen, elektronische leeromgevingen of digitale leermiddelen is de toegang tot dat digitaal leermateriaal voor leerlingen (en hun ouders/voogd) echter essentieel om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te kunnen behalen.
 
Gelijke kansen voor ieder kind
De stad respecteert de keuze van het onderwijs om al dan niet te werken met digitale leervormen. Maar als een school de digitale kaart trekt, gaat de stad volop voor gelijke onderwijskansen in Roeselare. Daarom biedt de stad ondersteuning aan deze scholen om de toegang tot IT-toestellen (inclusief softwarepakketten, herstelgarantie en IT-dienstverlening, …) ook te garanderen aan gezinnen in armoede.
 
Computer in je rugzak
De stad kiest voor een duurzame en structurele aanpak, die digitale leervormen ook na het coronatijdperk mogelijk maken voor gezinnen in armoede. Scholen krijgen een subsidie per leerling in armoede, om IT-toestellen aan te schaffen met de nodige software, licenties en herstelgarantie EN deze gratis of via een systeem van huurkoop ter beschikking te stellen aan de leerling / het gezin in armoede.
De ondersteuning wordt geregeld via het reglement Computer in je rugzak. Scholen kunnen daar tijdens deze legislatuur op intekenen, telkens als er zich een nood voordoet.