De stadsdiensten namen een gloednieuwe milieuvriendelijke vrachtwagen in gebruik: er werd specifiek voor gekozen voor een vrachtwagen met euro 6–norm in het kader van haar beleid rond milieuvriendelijke wagens. Deze euro-norm wordt pas vanaf 1 januari 2014 van kracht voor nieuwe vrachtwagens.

Stad Roeselare heeft als eerste gemeente een vrachtwagen met een euro 6-motor. Dat is de meest milieuvriendelijke motor. Een euro 6–motor stoot tot 95% minder stikstofoxiden en de helft minder fijn stof uit dan een gelijkaardige euro 5–motor. De aankoop kadert in het duurzaam beleid van de stad rond haar wagenpark.

De Vlaamse overheid ondersteunt deze aankoop met een subsidie van 30% op de aankoopprijs van de vrachtwagen. De aankoop van de vrachtwagen werd eind 2012 toegewezen aan Scania voor een totaal bedrag van 186.390,38 euro. Rekening houdende met de Vlaamse subsidie kost deze aankoop de stad netto 147.390,38 euro.

Deze vrachtwagen is de eerste van dit type die in België aan een gemeentebestuur wordt geleverd.

Deze aankoop kadert in het duurzaam beleid van de stad rond haar wagenpark. Naast het inzetten op alternatieve brandstoffen, waar de aankoop van vier aardgaswagens eerder dit jaar de start van was, zal er voor bepaalde toepassingen nog lang geen valabel alternatief zijn voor dieselwagens. Bij bepaalde zware vrachtwagens is dit bijvoorbeeld het geval.

 Daarom wordt voor deze toepassingen voorlopig nog voor de meest milieuvriendelijke versie van ‘traditionele’ motoren gekozen. Deze witte, milieuvriendelijke vrachtwagen zal jaarlijks ruim 25 000 kilometer op Roeselaarse wegen afleggen. De investering in deze euro 6 – vrachtwagen kadert ook in onze inspanningen ter verbetering van de luchtkwaliteit en het klimaatactieplan. Uit studiewerk blijkt dat het wegverkeer in Roeselare verantwoordelijk is voor bijna 15% van de totale uitstoot van broeikasgassen van de hele stad.