Stad Roeselare geeft subsidies aan 6 sociale innovatieprojecten in onze stad. Er werd een subsidiereglement uitgeschreven voor projecten rond sociale innovatie die zich bezighouden met de thema's armoede, gezondheid, integratie en opvoeding.

Schepenen Geert Depondt , Filiep Bouckenooghe & Marc Vanwalleghem slaan de handen in elkaar: “Vooral mensen in een kwetsbare positie hebben nood aan ondersteuning. Heel wat organisaties krijgen hierover vragen of voelen die behoefte aan en ontwikkelen projecten om hier een antwoord op te bieden.”,

De stad stuurt het aanbod om te vermijden dat er een te eenzijdig aanbod is of dat er op bepaalde vlakken niets gebeurt. Er werden dit jaar zes projecten geselecteerd die financiële steun krijgen. Een van de belangrijkste is een intersectorale samenwerking om uithuiszettingen te voorkomen.

We willen samen met de verhuurders, het vredegerecht en alle betrokken partijen samenwerken rond dossiers van 'moeilijke' huurders en naar oplossingen zoeken voor verhuurders die met uithuiszetting bedreigd worden”, klinkt het bij medewerker Kurt Vileyn. “We proberen dus in te grijpen nog voor de situatie dreigt te ontsporen en mensen naar het vredegerecht moeten. Door te vermijden dat de problemen gerechtelijk opgevolgd worden, sluiten we ook heel wat stress, zorgen en extra kosten uit.”

Schepen en OCMW-voorzitter Geert Depondt (CD&V) onderstreept het belang van dergelijke instantie: “Het aantal uithuiszettingen neemt niet af, integendeel zelfs. Zo'n project is belangrijk, want met onze doorgangswoningen voor mensen in moeilijkheden alleen komen we er namelijk niet. Al die woningen zitten vol. Als uithuiszettingen zo voorkomen kunnen worden, is dat natuurlijk een goede zaak.”

Ook de projecten Buurtinitiatief stimuleren, 't Circuit+, KOPP doe- en praatgroepen, Perinataal Netwerk en Onderwijsparticipatie bij kleuters kregen steun in de vorm van subsidies.