Hoe gezond is uw grond? Dat onderzoekt De Grote Grondvraag. Samen met alle Vlaamse gemeenten brengt OVAM in kaart welke gronden gezond zijn en welke niet. Op die manier wil men de verontreinigde gronden opsporen en saneren om zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen opnieuw gezond te maken. Want tegen 2028 moeten alle risicogronden in Vlaanderen onderzocht zijn en in 2036 moeten alle (historisch) vervuilde gronden minstens in sanering zijn. Sinds 16 december staat ook Roeselare op de kaart. 

Door het rijke industriële verleden van Vlaanderen, zijn er nog heel wat historisch vervuilde gronden. Vaak kregen oude stortplaatsen of fabrieksterreinen in de loop der jaren een andere bestemming, meestal als woongebied. In 2017 werd een inventaris afgerond met daarin alle gronden met een verhoogd risico op bodemverontreiniging. De teller staat op 187.000 risicopercelen verspreid over de 300 Vlaamse gemeenten, waarvan er 3500 in Roeselare gelegen zijn. Een groot aandeel dus, dat onder meer te wijten is aan de vele bedrijvigheid in onze ondernemende stad, ook in het verleden.
Via www.degrotegrondvraag.be kom je als grondeigenaar te weten of er voor jouw grond een risico is op historische vervuiling. Dat kan heel eenvoudig door je adres in te geven.


Wat is een risicogrond?


Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een garage, tankstation, drukkerij, … of een plaats waar olie, verf of smeermiddelen geloosd werden. Daardoor kan het risico op bodemverontreiniging verhoogd zijn en moet je een bodemonderzoek uitvoeren. Dat je grond een risicogrond is, betekent niet dat er ook effectief sprake is van bodemverontreiniging. Een bodemonderzoek geeft daar zekerheid over!


Geen paniek!


De kaart geeft op eenvoudige manier weer welke informatie beschikbaar is van jouw grond. Ze doet dit met kleurcodes. Afhankelijk van de situatie, zijn volgende resultaten mogelijk:
-      Groen: er zijn geen aanwijzingen dat jouw grond een risicogrond is. Er is geen verdere actie nodig.
-      Geel: er is bij OVAM informatie gekend over de bodemkwaliteit van jouw grond. Voor meer info kan je terecht bij de dienst Klantenbeheer van OVAM.
-      Oranje: jouw grond staat gekend als risicogrond. Omdat je in aanmerking komt voor een vrijstelling van onderzoeksplicht, neemt de OVAM het onderzoek op zich.
-      Rood: jouw grond staat gekend als risicogrond. Een bodemonderzoek moet duidelijkheid geven of er effectief een probleem is met de bodemkwaliteit. Aan de hand van enkele korte vraagjes kom je te weten welke stappen je moet ondernemen. Wanneer OVAM de onderzoeksplicht op zich neemt, kan jouw grond de kleurcode oranje krijgen.  
  
Wie eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich niet onmiddellijk zorgen te maken.
·       Als je de grond kocht nadat de vervuilende activiteiten werden stopgezet, dan neemt OVAM de onderzoeksplicht en eventuele saneringsplicht op zich.
·       Niet elke risicogrond moet gesaneerd worden. Een bodemonderzoek biedt vooral informatie en zekerheid over de toestand van de grond.
 
Via een eenvoudig stappenplan begeleidt OVAM elke eigenaar van een risicogrond door het hele onderzoeks- en saneringstraject. Ook wordt duidelijk wanneer de eigenaar vrijgesteld kan worden van die verplichtingen.
 
Het is de Stad die de risicogronden aanduidt op haar grondgebied op basis van de informatie uit milieuvergunningen of andere archiefinformatie. Ga je niet akkoord, heb je nieuwe informatie of heb je vragen? Je kan steeds terecht bij onze dienst Omgevingsvergunningen per mail via milieuvergunningen@roeselare.be of telefonisch op 051 26 22 90.


Samenwerkingsverband OVAM en Stad Roeselare


In de zomer van 2018 gingen OVAM en Roeselare een samenwerkingsverband aan waarin ze nauwer samenwerken rond thema’s als afval- en materialenbeleid maar ook rond bodembeheer en bodemsanering.
De instap van de Stad in de Grote Grondvraag is een logisch gevolg van deze samenwerking. Het is dan ook de Stad die de risicogronden op haar grondgebied aanduidt op basis van milieuvergunningen of andere archiefinformatie. Roeselare is de 117de die is aangesloten op De Grote Grondvraag. Net zoals bij andere centrumsteden moesten ook onze stadsdiensten zich eerst organiseren om alle mogelijke vragen die zich kunnen aandienen op een efficiënte manier te kunnen opvangen.

  • Ruimtelijke ordening