Binnenkort is het de week van de vrijwilliger en onze stad draagt de vele verenigingen een warm hart toe. Naast de basissubsidies kunnen verenigingen ook financiële steun krijgen via het huisvestingsfonds, waarvan het reglement recent werd herwerkt. De bedoeling van dit fonds is een duwtje in de rug van verenigingen om de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van hun infrastructuur te verbeteren.

Gemeenteraadslid Ria Vanzieleghem was, in de gemeenteraad van 13 februari, dan ook benieuwd om te weten hoeveel aanvragen er reeds geweest zijn sinds het huisvestingsfonds werd opgericht. 

Schepen Nathalie Muylle gaf mee dat reeds twee Roeselaarse sportclubs, VZW Rista en KSV Rumbeke, een aanvraag hebben ingediend voor grote infrastructuurwerken tot maximum 250.000 euro. Daarnaast vroegen een viertal vereningingen ondersteuning voor kleinere infrastructuurwerken. In 2021 en 2022 werden in totaal voor een kleine 300.000 aan investeringen gesubsidieerd bij 17 verenigingen. 

"Goede en veilige infrastructuur is een basisvoorwaarde voor verenigingen om een sterke werking uit te bouwen", besluit Ria Vanzieleghem. 

 

 

 

 

  • Vrijwilligerswerk
  • Gebouwen & infrastructuur