De stad Roeselare, Natuurpunt, de provincie en de firma Vanheede plannen een groot natuurproject nabij de kleiputten. “Dit jaar nog willen we starten met een groot project met wandelpaden, buffering en groen”, zegt schepen Marc Vanwalleghem

Een deel van de kleiputten, de grote groene zone langs de Rijksweg, krijgt binnenkort een nieuwe invulling.

“ Momenteel ligt er al heel wat groen langs de Rijksweg, maar straks plannen we nieuwe wandelpaden, extra buffering en bosuitbreiding op de gevulde kleiputten. We hebben het hier over een serieuze oppervlakte. We hopen dan ook extra natuurliefhebbers aan te trekken voor bijvoorbeeld een fikse wandeling”, zegt schepen van Stadsverfraaiing Marc Vanwalleghem.

Roeselare krijgt er straks dus een nieuw stukje natuur bij. “We hebben met verschillende partners overlegd om nog meer groen aan te leggen in de omgeving van de firma. De tekening ligt momenteel op tafel. Wat bijvoorbeeld de waterbuffering betreft, is dit een belangrijk project voor de stad”, zegt Jurgen Desmedt van de firma Vanheede, die de stortplaats langs de Moorseelsesteenweg uitbaat. Nieuwe bufferbassins moeten wateroverlast in de omgeving van de Babilliebeek tegengaan.

“Voor de diversiteit van dierensoorten en groengewassen is dit een heel belangrijk project voor de stad”, zegt Vanwalleghem. De schepen benadrukt dat het project niets te maken heeft met de plannen voor de villawijk waartegen protest gerezen is. “Over het villaproject rond het Bergmolenbos is er nog geen uitsluitsel. Mogelijk gaat de projectontwikkelaar nog in beroep. De nieuwe groenzone komt veel dichter bij de Moorseelsesteenweg.”

artikel werd overgenomen van nieuwsblad.be

  • Leefmilieu & natuur