Stad Roeselare werd verrast door het feit dat het Vlaamse gewest in hoofde van de gewestelijke omgevingsvergunningambtenaar op 22 oktober 2019 een omgevingsvergunning toekende aan ASTRID tot de bouw van een pyloon voorzien in de Kortewagenstraat te Roeselare.

Voornamelijk het gebrek aan communicatie met zowel de stad Roeselare als met de bevolking in Beitem in hoofde van ASTRID tijdens dit traject vindt de Stad niet kunnen. Dit blijkt bovendien heel duidelijk uit de vele bezwaren die de Stad bereikten deze zomer tijdens het openbaar onderzoek.

En laat het verbeteren van de communicatie hier nu nét het doel van de aanvraag zijn...

Pas na het doorlopen van het vergunningentraject werd het stadsbestuur door ASTRID afdoende ingelicht over de noodzaak van de reden voor de komst van deze pyloon, namelijk het optimaliseren van het radiodekkingsprobleem om communicatie tussen hulpdiensten (politie, brandweer, ambulances...) te verbeteren.

Uiteraard kan de Stad dit als lokale overheid principieel enkel toejuichen, aangezien dit de algemene veiligheid verbetert bij communicatie tussen verschillende hulpdiensten in geval van noodsituaties. Elke seconde in deze is cruciaal.

Het werd na de toelichting ook duidelijk dat een locatie in Beitem noodzakelijk is om dit radiodekkingsprobleem zowel voor Roeselare, maar ook voor verschillende buurgemeentes te verbeteren.

Echter werden aan de Stad geen andere alternatieven in de buurt van Beitem voorgelegd.

Daarom is het stadsbestuur ook niet zeker dat de huidige locatie in Beitem op vandaag ook de beste is die het bereiken van de doelstelling koppelt aan een gedragenheid bij de Stad en de Beitemnaars, en dat betreurt het stadsbestuur.

De Stad is en blijft daarom uitdrukkelijk vragende partij om ASTRID te zien in overleg gaan met haarzelf én de bewoners van Beitem om tot een gedragen oplossing te komen. Dit bevestigde het College van Burgemeester en Schepenen ook in een brief die ze op
4 november 2019 aan ASTRID richtte met daarin deze expliciete boodschap.

  • Ruimtelijke ordening