Staatssecretaris Hendrik Bogaert bracht gisteren een bezoek aan het Roeselaarse bedrijf Shanks. Dit is één van de grootste spelers op het vlak van afvalverwerking in Europa.

Het bezoek past in een reeks bezoeken die de CD&V-staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten momenteel aflegt om na te gaan hoe overheidsdiensten hun werking verder kunnen verbeteren en hun dienstverlening aan bedrijven kunnen optimaliseren.

Hendrik Bogaert zoekt ook naar ervaringen die publieke en private sector met elkaar kunnen delen.

De firma Shanks is gesitueerd in de Regenbeekstraat & staat in voor afvalbeheer, industriële reiniging, openbare netheid, sanering en afbraak.