Al ruim 30 jaar redt de MUG-helikopter onafgebroken levens, met de gekende standplaats te Brugge. De helikopters komen bijna 700 keer per jaar tussen bij levensbedreigende situaties. Om de permanente beschikbaarheid te kunnen garanderen wordt er jaarlijks beroep gedaan op kleine en grote sponsors. “Zo steunt de federale overheid met een bescheiden bijdrage deze MUG-heli’s. Die bijdrage wordt best substantieel verhoogd, maar dat zit er helaas niet aan te komen. Minister De Block geeft zelfs aan dat ze niet echt gelooft in transport over de lucht.”, aldus West-Vlaams Kamerlid Nathalie Muylle.

De bijdrage van de federale overheid binnen een proefproject is bescheiden, met name 62.500 euro.  De jaarlijkse kost van de MUG-heli bedraagt al snel 650.000 euro.

Die kost wordt vooral gedragen door de provincie West-Vlaanderen, heel wat steden en gemeenten en verschillende andere sponsors. Deze situatie is in feite niet houdbaar. Daarom leeft al langer de vraag om de bijdrage van de federale overheid substantieel te verhogen. Maar dit zal jammer genoeg niet gebeuren.”, aldus Nathalie Muylle.

Minister De Block ziet namelijk geen toekomst in de MUG-heli, zo zei ze daarnet in commissie. Volgens De Block zal de MUG-heli in de toekomst enkel kunnen ingezet worden om patiënten te vervoeren tussen ziekenhuizen op een langere afstand – het zogenaamde secundaire vervoer –  en niet in het kader van dringende medische hulpverlening (primair vervoer).

De Block wil de bijkomende middelen van 45 miljoen euro vooral inzetten voor bijkomend MUG en Pit-vervoer op de grond. 

"Dit zal hard aankomen op het terrein. Wij geloven absoluut in het inzetten van een MUG-heli voor het dringend medisch vervoer.  Daarom blijven wij ons inzetten voor de financiering vanuit de provincie en de gemeenten en hopen we dat de bevoegde minister haar visie zal wijzigen om bijkomende middelen te voorzien in de toekomst.”, besluit Muylle.

  • Gezondheid & welzijn