Op zaterdag 12 september worden tal van pleinen in het centrum van Roeselare ingenomen door één grote Sportmarkt: het stadcentrum vormt zo het decor voor heel wat beweging!   Je kan tussen van 13 u tot 18 u terecht op de Grote Markt, Botermarkt, Polenplein, Muntplein en Stationsplein.

Voor de tweede maal organiseert Bloso in samenwerking met de sportdienst Sportmarkt. Op de verschillende pleinen in het centrum stellen een 40 tal sportclubs hun werking op een actieve, sportieve manier voor.

Bezoekers kunnen dan ook proeven van diverse disciplines en ondervinden wat hen best "ligt" (om het in passieve termen te formuleren) Met het club en sportgebeuren naar de mensen toe te brengen, willen we ook de laagdrempeligheid en het sociaal groepsgebeuren benadrukken dat sporten met zich meebrengt.

We zijn ook kontent dat de Kringwinkel het initiatief fors ondersteunt door in de weken vooraf te focussen op het inzamelen van sportmateriaal. Zo kunnen geïnteresseerde sporters vanuit doelgroepen aan een betaalbare prijs tweedehands sportmateriaal aankopen. Klaar ? Start!!

Schepen José Debels : "Tijdens deze sportmarkt laten de vele vrijwilligers uit de lokale sportclubs je met plezier kennis maken met hun sportief aanbod. Door hun krachten te bundelen willen de Roeselaarse sportorganisaties een breder publiek ook laagdrempelig aanspreken. De Sportmarkt wordt georganiseerd in samenwerking met  Bloso & de meeste Roeselaarse sportclubs. Een unieke kans ook om met hen kennis te maken. Breng zeker een bezoekje bij de infostands van de Roeselaarse sportclubs. Ze zijn goed bezig!"

Sportmarkt is echter meer dan een sporthappening. Voor, tijdens en na de sportmarkt stimuleert Bloso tal van initiatieven die de drempels naar sport verlagen voor diverse doelgroepen. Initiatielessen in kansarme buurten, stimuleren van een samenwerking met de Uitpas, vorming voor sportclubs om te werken aan een laagdrempelig sportaanbod, ruilbeurs voor sportkledij, … zijn maar enkele voorbeelden. Door met alle sportclubs letterlijk naar buiten te komen, wil men de instap naar deze clubs bewust verlagen. Misschien zet deze sportmarkt ook jou aan om zelf actiever te sporten & te bewegen.

De organisatie van deze Sportmarkt is in handen van de Roeselaarse sportdienst en Bloso i.s.m. de Roeselaarse sportorganisaties.


PRAKTISCHE INFO

Wat?

 • Sportdemo’s,
 • sportinitiaties,
 • sportinformatie-standen,
 • kinder- en kleuterdorp.

Voor wie?

 • Gezinnen, jongeren en ouderen.
 • Heel wat sportactiviteiten zijn ook toegankelijk voor personen met een handicap.

Waar?

 • De Grote Markt
 • Botermarkt
 • Polenplein
 • Muntplein
 • Stationsplein

Info

 • Deelname en verzekering gratis.
 • Sportieve kledij gewenst.

meer info : www.roeselare.be