Spelen met de stad bundelt alle acties die Roeselare neemt om Roeselare jeugdvriendelijker te maken. De focus ligt in eerste instantie op het stadscentrum.

Deze acties zorgen voor een structurele verandering in de stad. Het gaat zowel over kleine als grote fysieke ingrepen als over een activiteitenaanbod dat kinderen mee kansen biedt om op een leuke manier de stad te verkennen. 

 â€œa city friendly to children
  is a city friendly to all
”

De eerste acties zijn gericht om de zomer voor de kinderen en jongeren die in Roeselare wonen of Roeselare bezoeken een stuk leuker te maken.

Burgemeester Luc Martens : "Met de campagne 'Spelen met de stad' -die een roze donut als symbool kreeg- willen we Roeselare speelser en kindvriendelijker maken. We werken samen aan een speelse & uitnodigende stad: ook voor jonge gezinnen die we graag naar Roeselare willen lokken. Daarom willen we met kleine ingrepen de stad leuker en uitdagender maken. Ook de Zomerspeelplaats & mini-Vélo sluiten perfect aan bij dit opzet.

Zomerspeelplaats

Na het succes van vorig jaar staat de zomerspeelplaats voor het tweede jaar terug op het stationsplein. De speelplaats bestaat uit twee delen: een stuk voor +5 jarigen en een stuk voor -5 jarigen. Aan de zomerspeelplaats voorzien we ook een leuke zithoek. De zomerspeelplaats wordt feestelijk geopend op zaterdag 27 juni tussen 14 u. en 16 u.

Spelen op de zomerspeelplaats kan er tot en met 27 september.

Ik speel met de stad


Op zaterdag 4 juli plannen we verschillende structurele ingrepen in het stadscentrum. Deze ingrepen zijn leuke aanpassingen van het bestaande openbare domein. De aanpassingen zijn voor kinderen leuke spelimpulsen en voor de passanten zijn het creatieve ingrepen. Voor de uitwerking doen we beroep op heel wat kunstenaars die mee het idee om de stad kindvriendelijker te maken vorm geven. Iedere ouder, buur, bewoner die zin heeft, kan op zaterdag 4 juli tijdens het grte startmoment mee komen helpen tussen 9 u. en 17 u.

De grootste transformatie is weggelegd voor de Kleine Bassin, waar onder andere het rolstoelpad kleur krijgt, de brug wordt omgevormd tot klimmuur en we een attractie in het water plannen. Ook de Vismarkt, het pleintje aan de Walleparking, de Ooststraat, het Wortelstraatje, het Vredesplein, het Stadspark en het Damberdshof worden onder handen genomen. We gaan palen aankleden, volleybalkorfjes installeren, een hinkelspel schilderen,... Op 4 juli gaan we aan de slag om tegen 's avonds een kleurrijke stad te zien verrijzen.

Daarna zullen er nog extra dagen georganiseerd worden waarbij de insteken zowel kunnen komen van bewoners als vanuit kunstenaars.

Mini-Vélo


Mini Velo is een deelsysteem voor kinderfietsen en fietszitjes. Het project is een samenwerking met Eco-Velo waarbij ouders gratis een fiets kunnen gebruiken. Als het kind zijn fiets ontgroeit, kunnen ze hun fiets ruilen voor een iets grotere fiets. We vinden het ook belangrijk dat de fietsen volledig in orde zijn. Bij het gebruik hoort dan ook een onderhoudscontract. (12 euro voor 4 maanden) Ouders die thuis nog een kinderfiets of zitje hebben, kunnen dit altijd binnenbrengen.

Mini Velo werd feestelijk geopend op woensdag 24 juni met heel wat leuke activiteiten.
Klik hier voor meer info over dit project

 

Spelen met de stad staat voor :

 

  • Speelsheid van de stad
  • De stad is een speelplek
    voor kinderen
  • De stad is dynamisch