Met de officiële aftrap van Europese Pijler van Sociale rechten morgen op de sociale top in Göteborg, wordt meer dan eens duidelijk dat het sociale aspect bovenaan de Europese agenda staat. 

De pijler vormt de hoeksteen van het Europese sociale beleid, een fundament waarop de lidstaten en de sociale partners hun sociale beleid verder kunnen uitbouwen.

MÉÉR DAN EEN BUNDELING VAN BASISPRINCIPES EN REGELS

Als hoofdonderhandelaar van het Parlement neemt Tom deel aan de top:

De Sociale Pijler is meer dan een bundeling van 20 basisprincipes en regels: het vormt onze handleiding voor de sociale uitdagingen van morgen. Denk bijvoorbeeld aan de steeds veranderende arbeidsmarkt. Wat we gisteren als een standaardcontract bestempelden is nu niet meer de ‘standaard’. De voorbije jaren hebben we een explosie gezien van nieuwe arbeidsvormen: het delen van werknemers, nul-uurcontracten, mobiel werken… Tegelijk dreigen ‘oud’ jobs te verdwijnen door de digitale revolutie. We moeten onze sociale zekerheid afstemmen op de arbeidsmarkt van vandaag.”

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere :“Daarnaast moeten we kijken naar het sociaal statuut van die nieuwe arbeidsvormen. Neem nu Über-chauffeurs of Deliveroo-koeriers: zijn zij werknemers, ondernemers of zelfstandigen? Hoe zit het dan met hun pensioen? Hun ziekteverlof? Hun sociale rechten? Kortom: wie beschermt hen? Dankzij de Sociale Pijler zullen we hier een antwoord op kunnen bieden. Europa moet de leiding nemen op sociaal vlak en de EU-burgers de sociale bescherming bieden waar ze recht op hebben.”

UPDATE VAN DE BASISPRINCIPES

De Pijler voor Sociale Rechten werd in 2015 aangekondigd en moet een sociale handleiding vormen voor de lidstaten en de Europese Instellingen. De Pijler is opgebouwd rond 20 beleidsdomeinen en is een update van de basisprincipes die vastgelegd werden in het Sociale Acquis.