Snelle afhandeling schadedossiers gewenst.

 

In de periode 11-17 november 2010 werd ons land geteisterd door zeer hevige neerslag. Deze werd zeer snel als ramp erkend. Voor West-Vlaanderen werden 44 gemeenten erkend in de eerste fase. Er werd beloofd dat er een tweede erkenningsgolf zou komen maar dit is op heden nog niet gebeurd. De eerste aangifteperiode voor de dossiers liep af op 31 maart. Provincieraadslid Herlinde Vanwalleghem vroeg aan gouverneur Paul Breyne hoeveel dossiers binnenkwamen en of men voldoende personeel heeft om deze binnen redelijke termijn te behandelen.

De gouverneur antwoordde dat er meer dan 800 dossiers tot schadevergoeding werden ingediend. Wegens de wet op de natuurrampenverzekering waardoor particuliere schade is verzekerd via de brandverzekering, zijn dit vooral landbouwgerelateerde dossiers. Het aantal is het dubbele van wat aanvankelijk werd geraamd. Vandaar zal er pas nu een aanvraag bij de FOD Binnenlandse Zaken kunnen ingediend worden voor extra personeel.

Herlinde Vanwalleghem hoopt dat dit alsnog snel in orde komt zodat de dossiers binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Er werden in 2010 immers nog een aantal rampen erkend en deze dossiers moeten allemaal verwerkt worden.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Herlinde Vanwalleghem

0486/759752

herlinde.vanwalleghem@west-vlaanderen.be