Roeselare wil de inwoners stimuleren om vaker de fiets te nemen voor korte verplaatsingen. Als pilootstad van 'Slimme mobiliteitsschakels', brengt het stadsbestuur daarom een netwerk van doorsteken in kaart, verbindingen die de voetgangers en fietsers vlot door het centrum loodsen.

Schepen Griet Coppé : " We willen inwoners aanzetten om voor korte verplaatsingen minder vaak de auto te nemen: het is een uitdaging voor veel steden en gemeenten. Ook voor Roeselare. De stad heeft zich dan ook opgegeven als pilootstad voor het project van de slimme mobiliteitsschakels. Daarbij worden vlotte routes door het centrum uitgestippeld voor wandelaars en fietsers".

Roeselare wil de inwoners stimuleren om vaker de fiets te nemen voor korte verplaatsingen. Als pilootstad brengen ze daarom een netwerk van doorsteken in kaart, verbindingen die de voetgangers en fietsers vlot doorheen het centrum loodsen.

Doorsteekjes of ‘slimme schakels’ zijn verbindingsstukken die ervoor zorgen dat je met de fiets of te voet sneller op een bepaalde plaats geraakt zonder omwegen. Vaak zijn dat bruggen over waterlopen, paadjes langsheen privaat domein of onderdoor gebouwen.

"Voor korte verplaatsingen nemen we nog te veel de auto", vertelt Griet Coppé "Ook in stedelijke centra waar er vaak problemen zijn met de verkeersleefbaarheid. Daarom is het belangrijk dat de fietsers en voetgangers centraal worden gezet. Er moet dan ook werk gemaakt worden van een specifiek wegennet voor de zwakke weggebruiker. Dat moet comfortabel zijn en de afstanden inperken."

Afstanden van amper een kilometer worden nog te vaak met de auto afgelegd en daar willen de VZW's Mobiel 21 en Trage Wegen samen met Stad Roeselare  iets aan doen.  De vzw Trage Wegen heeft ze gebundeld op een website.

Klik op de kaart hiernaast om alle mobiliteitschakels"Slimme schakels" uit Roeselare vergroot te bekijken!

Autoluwe  & autovrije routes

Door middel van een soort routeplanner kan ,wie zich in Roeselare verplaatst met de fiets,  een autovrije route uitstippelen van punt a naar punt b. Een van die nieuwe doorsteken is deverbinding tussen de Westlaan en de Gieterijstraat, door de oude stedelijkebegraafplaats. Verder zijn er ook heel wat natuurlijke verbindingen die fietsers maar al te graag gebruiken om een omweg te vermijden.

 

Schepen van Mobiliteit Griet Coppé (CD&V) plant alvast enkele ingrepen. "Er is gestart met het verwijderen van de drempels die de fietspaden aangeven. Die zijn hinderlijk", weet ze. "Daarnaast willen we samen met de provincie de missing link van de fietsroute van Gits naar Kachten, tussen de tunnel aan de Leopold III-laan en de TRAX-site, realiseren. Ook het jaagpad langs het Kanaal wordt veiliger gemaakt. In de Spinnerstraat kochten we een woning met de bedoeling deze op termijn te slopen voor een doorsteek tussen de site Dumont-Wyckhuyse en de O-L-Vrouwemarkt. En er is een principieel akkoord met AWV om een fietserstunnel aan te leggen onder de Ring ter hoogte van de Honzebrouckstraat."

 

Nuttige info :