De stad Roeselare investeert in vijf slimme CO2-meters om de luchtkwaliteit in stadsgebouwen in het algemeen en klaslokalen van het stedelijk onderwijs in het bijzonder te meten. Verder wordt bekeken of er een sensibiliseringscampagne voor gezonde binnenluchtkwaliteit kan komen voor alle scholen in Roeselare. Dat heeft schepen van Onderwijs Tom Vandenkendelaere geantwoord op een vraag van CD&V-gemeenteraadslid Matthijs Samyn.

 

“Uit wetenschappelijke studies blijkt dat het coronavirus ook wordt overgedragen via een lucht gedragen transmissie. De CO2-concentratie in de lucht is een indicator van de binnenluchtkwaliteit en kan op deze manier een indicator zijn voor de transmissie van het virus in het klaslokaal. Een voldoende laag CO2-gehalte komt overeen met een goede luchtverversing. De luchtkwaliteit kan worden gemeten met CO2-meters. Ik had van de bevoegde schepen dan ook graag vernomen of de stad de scholen in Roeselare hiermee kan ondersteunen zodat we een zo veilig mogelijk klimaat creëren in de strijd tegen Covid-19 voor de leerlingen in onze stad.”

“In de stadsgebouwen en in de schoolgebouwen in het bijzonder is de voorbije jaren uitgebreid aandacht besteed aan luchtkwaliteit”, zegt schepen van Onderwijs Tom Vandenkendelaere. “Corona heeft de aandacht voor CO2-concentratie in de lucht nog verscherpt. Voor het stedelijk onderwijs heeft de stad als schoolbestuur beslist om in te zetten op meten en sensibiliseren. Er werden vijf CO2-meters aangekocht voor de gebouwen van de stad en het OCMW. Elke school (onze drie basisscholen en twee academies) kan prioritair over één toestel beschikken om permanent te meten. Proefmetingen zijn gestart op 21 september. Er wordt in eerste instantie één volledige dag per klas gemeten om de situatie te kunnen inschatten per lokaal. Een sensibiliseringscampagne zou het belang van ventileren bij leerkrachten en leerlingen zichtbaar kunnen maken. De beleidskeuze om al dan niet verder te investeren in een campagne met CO2-meters voor alle scholen in Roeselare, wordt nog verder onderzocht. Meters kopen voor alle scholen in onze stad is financieel niet haalbaar, maar we zouden meters in bruikleen kunnen geven of via een groepsaankoop ter beschikking kunnen stellen.”


Foto © Joke Couvreur  
Schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Raadslid Matthijs Samyn (CD&V) voor de Stedelijke Basisschool De Octopus

  • Gebouwen & infrastructuur