Sinds maandag 4 juni zijn de houten peukenhouders aan de voor- en zij-ingang van het station weg. Deze houten peukenhouders waren er geplaatst in het kader van een proefproject van stad Roeselare in samenwerking met OVAM, dat nu afgelopen is.

Het opzet van het proefproject was om na te gaan of het nuttig is om naast het plaatsen van vuilnisbakken ook peukenhouders te voorzien, zodat er minder sigarettenpeuken op straat belanden.

Schepen Marc Vanwalleghem : "Tijdens het proefproject werden verschillende metingen gedaan van zowel het aantal peuken in een ruime perimeter rond de peukenpalen, als van het aantal peuken in de voorziene recipiënten. Zo kon worden aangetoond dat het aantal op de grond gegooide peuken met 80% was gedaald na het plaatsen van de sigarettenpeukhouders, waarmee meteen ook hun nut bewezen was".

Om aan het proefproject een vervolg te geven, werden dezelfde week nog nieuwe modellen geplaatst aan de in- en uitgangen van het station. Ook aan het busstation worden er nu 10 peukenhouders geplaatst. Opnieuw zullen er metingen gebeuren en
blijven we evalueren en de situatie opvolgen.

In het najaar 2018 start stad Roeselare met een geheel nieuwe campagne rond sigarettenpeuken. Dit moet een totaalproject worden, dat veel ruimer gaat dan enkel het plaatsen van peukenpalen.

Aan dit project zal een belangrijk communicatief en sensibiliserend luik opgehangen worden. Bij dit project worden diverse actoren betrokken, zoals de horeca, het winkelgebied, de openbare gebouwen,… Kortom, dit project krijgt zeker een vervolg.

  • Afvalbeleid