In maart 2009 werd het startschot gegeven voor het project Samen Sterk. Dit project is een samenwerking tussen Stad Roeselare, dienstencentra Schiervelde en Ten Elsberge en de seniorenadviesraad.

Vrijwilligers brengen op regelmatige basis een bezoek aan 80-plussers die dit wensen. De nadruk van het bezoek ligt op sociaal contact, de mensen een goed gevoel geven.

Twee maal per jaar worden alle vrijwilligers en thuis bezochte 80-plussers uitgenodigd voor een koffiekransje in dienstencentrum Schiervelde. Tijdens deze koffiekransjes kunnen de vrijwilligers en de 80-plussers een praatje slaan, elkaar wat beter leren kennen of sociale contacten in de wijk vinden.

Dit project wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers die op regelmatige basis de 80-plussers gaan bezoeken. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het project en om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet organiseert de stad samen met de dienstencentra op donderdag 27 maart een gezellige informatienamiddag.

Samen Sterk is steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met :