Wie een grote bloeiende zaak heeft wil wel eens verder uitbreiden. In zo’n gevallen wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. De plannen van
bedrijf of ontwikkelaar worden ingediend bij de Stadsdiensten die de voorstellen onderzoeken. Wat zegt de wet en klopt het allemaal? Bovendien luistert het Schepencollege
naar de opmerkingen van de omwonenden via een openbaar onderzoek. Een gemeentelijke commissie (Gecoro) met vertegenwoordigers van bevolking via diverse verenigingen
zoals natuurverenigingen, verenigingen van zelfstandigen, werknemers, landbouwers, handelaars geeft een advies aan het stadbestuur. Die commissie behandelt alle bezwaren. De gemeenteraad beslist.

Zo werd nu aan de Zilverberg beslist dat het buffergebied minstens 8 meter moet zijn en dat een bosje populieren eens gerooid op de ene plaats, dient vervangen zodat de buffer nog verder kan worden verbreed. En wanneer? Een duidelijke termijn van ‘het eerste plantseizoen na de inwerkingtreding van het RUP’ werd afgesproken. Zulke dossiers zijn complex en op alle bezwaren - in dit geval 12 - dient klaar en duidelijk geantwoord. De vele aspecten maken dat verschillende schepenen daarom moeten samenwerken. Schepenen Kris Declercq en Nathalie Muylle bereiden deze zaken voor.