Door een veelvoud aan werken is de mobiliteit in Roeselare de voorbije jaren niet altijd even vlot verlopen. Tegen na de zomer zal de rust terugkeren in het centrum en het stadsbestuur belooft geen nieuwe grote werken meer op te starten.

Vandaag telt onze stad bijna 62.000 inwoners. En de verwachting is dat dat aantal de volgende jaren zal blijven stijgen. Steeds meer mensen willen in onze stad wonen. Want hier vinden ze toffe jobs, goede scholen en aantrekkelijke winkels. In de gezellige horecazaken en de mooi uitgeruste cultuur-, ontmoetings- en sportcentra kunnen ze heerlijk ontspannen. Anderen willen hier investeren in bedrijven en winkels omdat hier veel werkwillige en kooplustige mensen leven.

“Elk van hen willen we de ruimte geven die ze nodig hebben,” vertelt burgemeester Kris Declercq. “Dat is niet makkelijk, want de beschikbare ruimte is beperkt. We springen er dan ook behoedzaam mee om: doordacht investeren we in een aantal weloverwogen projecten om de openbare ruimte in onze stad te verbeteren,” voegt hij eraan toe. Om de bewoners over die projecten te informeren, valt deze week in elke brievenbus van de stad een folder.

Helder overzicht

De folder geeft niet alleen een overzicht van de belangrijkste projecten die het stadsbestuur – of de anderen die daarvoor de toestemming krijgen – dit jaar nog uitvoert. “We vertellen ook en vooral waarom we die werken uitvoeren en creëren er zo een draagvlak voor,” licht de burgemeester toe. “Dat draagvlak is nodig,” vult Griet Coppé, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken aan, “want sommige van die projecten brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Als we mensen uitleggen hoe de uitgevoerde werken de stad verbeteren, zijn ze bereid om dat ongemak te dragen.”

Als je wil weten welke werken in je buurt worden uitgevoerd, vind je ook op de webstek van de stad een handige overzichtskaart: www.roeselare.be/werken-openbaar-domein. Op die kaart wordt elk werk dat wordt uitgevoerd op het ogenblik dat je de kaart raadpleegt, aangeduid met een pictogram van het betrokken type van werk (wegenwerk, waterbeheersing, groenaanleg, enz.). Als je een pictogram aanklikt, vind je alle informatie over het betrokken werk: wat het
inhoudt, waarom het wordt uitgevoerd en wanneer. Je leest er ook of het werk het verkeer hindert, of niet.


 

Welverdiende rust

Vele projecten die het stadsbestuur uitvoert om de openbare ruimte te verbeteren, hebben geen impact op het verkeer. Zoals de (her)aanleg van parken die de stad groener maken, of de waterbeheersingswerken die de stad bij hevige regenval beschermen. De meeste wegenwerken daarentegen, hebben wel een invloed op de mobiliteit. Het stadsbestuur doet er dan met de betrokken aannemers alles aan om het onvermijdelijke ongemak tot een minimum te beperken.

“Die werken vragen heel wat inspanningen van omwonenden en voorbijgangers,” weet schepen Coppé, “en we danken hen dan ook uitdrukkelijk voor hun begrip.”
Als deze zomer een aantal belangrijke werken worden afgerond, start het stadsbestuur overigens tot eind 2018 geen nieuwe werken meer op in het stadscentrum.

“Binnenkort plukken we de vruchten van de vele inspanningen die we allemaal samen hebben geleverd: een mooiere en veiligere stad. En dan geven we onze bewoners een welverdiende rust,” besluit de burgemeester.