Ter gelegenheid van de 'Pomp’m en smeer ‘m-actie' van CD&V Roeselare, maakt Griet Coppé, Schepen van Mobiliteit en Openbare werken, een tussentijdse evaluatie van het Roeselaars Fietsbeleid op. “Zowel op vlak van fietsbeleid als -infrastructuur voerden we wijzigingen door die het verschil maken voor fietsers.”

“We realiseerden al een groot aantal kilometers nieuw fietspad: deze legislatuur gaat het om meer dan 25 km”, licht de Schepen toe. “Bij de heraanleg van de Westlaan en de Noordlaan kozen we voor vrijliggende fietspaden met maximale veiligheid voor fietsers. Met dezelfde zorg voor fietsers hebben we de Izegemsestraat en de Wijnendalestraat heraangelegd. Daarnaast werd de Stroroute, een vlotte fietsverbinding tussen Roeselare en Zonnebeke, verder afgewerkt.” En er staan nog bijkomende infrastructurele ingrepen op het programma: “De aanleg van het fietspad ter hoogte van de TRAX-site gaat binnenkort van start. We gaan door met de fietsvriendelijke maatregelen om het fietscomfort te verhogen, zoals drempelloze overgangen. Er komen nog vrijliggende fietspaden in de Zeger Maelfaitstraat en tussen de Pildersweg en de Schaapbrug. En tegen dit najaar zullen we de ondergrondse fietsenstalling aan De Munt in gebruik kunnen nemen.”

Ook beleidsmatig geeft het bestuur de fietser een duwtje in de rug. “Zo denk ik aan de aparte groenfase voor fietsers op de R32; de schoolfietsroutekaart voor scholieren en het uitbreiden van het aantal fietsenstallingen. De 34 blue bikes aan het station zijn een succes: ze worden intensief gebruikt. Op de planning staan nog de aankoop van mobiele fietsenstallingen; een buurtfietsenstalling voor Krottegem en het aanbrengen van fietssuggestiestroken op drukke locaties.”

“Roeselare scoort hoog op vlak van fietsbezit. 91% van de Roeselarenaars bezit minstens 1 fiets. In 1 op de 2 gezinnen zijn zelfs 3 of meer fietsen ter beschikking. De fiets heeft dus veel potentieel. Met deze maatregelen faciliteren en stimuleren we deze vervoersoptie, opdat men voor de fiets kiest. Iedere fietser meer, is immers een auto minder”, sluit de Schepen af.