Dienstverlening op maat van de burger. Dat loopt als een rode draad door het meerjarenplan van het stadsbestuur van Roeselare voor de volgende vijf jaar. Maandag wordt het plan aan de bevolking voorgesteld. Op de bouw van het nieuwe zwembad na, ontbreekt het geld voor veel andere nieuwe investeringen. Het stadsbestuur plant nog enkele weloverwogen projecten.

Het stadsbestuur is volop bezig met de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. Hiermee werkt de bestuursploeg verder op de conclusies van 'Roeselare 2030', waarbij de burgers konden meedenken over de toekomst van de stad, en op het bestuursakkoord tussen CD&V, SP.A en Groen.

Burgemeester Luc Martens : "Het was in de voorbije maanden hard werken met de ploeg aan gezonde stadsfinancies en een betaalbaar en uitdagend beleidsprogramma. Alles verliep in een collegiale sfeer. We willen in samenspraak met onze inwoners dit beleid uitvoeren."

Op maandag 25 november 2013 licht het stadsbestuur haar beleidplannen voor 2014-2019 om 20 u. in De Spil toe. Maar er is ook ruimte voor dialoog. Schrijf je voor 20 november in en schuif mee aan één van de gesprekstafels naar keuze.

Klik hier & schrijf je in om deel te nemen aan deze dialoogavond via www.roeselare.be


De Vlaamse overheid de steden en gemeenten legt sinds enige tijd een nieuwe boekhoud- en begrotingsmethode op. Hierdoor moeten alle steden & gemeenten een meerjarenplan voor de volgende beleids- en beheerscyclus (BBC) opmaken. Dat betekent onder andere dat Roeselare eind 2019 al zijn investeringen en leningen zelf moet kunnen betalen. Roeselare heeft al een tijd geleden werk gemaakt van dergelijk BCC.  De resultaten van haar werk wil ze nu ook de bevolking voorstellen.

Belastingen worden niet verhoogd

Het stadsbestuur wil de belastingen de volgende vijf jaar op het huidige peil houden. Absolute prioriteit wordt een optimale, klantvriendelijke dienstverlening aan de burger. De stad maakt daarom werk van de digitalisering en vereenvoudiging van allerlei documenten en een betere bereikbaarheid van de stadsdiensten.

Plannen is nu ook selectief keuzes maken

Gezien de krappe budgettaire ruimte plant de stad de komende vijf jaar geen grote nieuwe projecten. De meerderheid houdt wél vast aan de plannen om op Schiervelde een recreatiedomein met een nieuw zwembad uit te bouwen, ter vervanging van het sterk verouderde Spillebad. Ook op de GLS-site komen een fuifzaal en lokalen voor verenigingen. Voor een betere mobiliteit is een aanpassing van het mobiliteitsplan nodig en er komt een fietsactieplan. Ook energiebesparing en armoedebestrijding staan hoog op de agenda.

We gaan in dialoog met de bewoners

'De participatie met de inwoners van Roeselare is daarbij de leidraad. We moeten evolueren van inspraak naar samenspraak', benadrukt burgemeester Luc Martens. 'Het meerjarenplan wordt maandag 25 november om 20 uur in De Spil aan de burgers en de adviesraden ter discussie voorgelegd'.

Meer informatie over RSL2030 kan je vinden op onze website: klik hier