Ben je nieuwsgierig wat er zich nu allemaal afspeelt achter de muren van RSL Op Post? Kom dan zeker een kijkje nemen op de eerste open dag op zaterdag 14 april van 10 u. tot 19 u. in RSL op Post. Ontdek alle hoekjes van het gebouw en de plannen voor de toekomstige invulling. De vaste partners verwelkomen jou met een voorproefje van hun werking. Ontdek de keuken, het makerslab en de tijdelijke buurtsportzaal als gedeelde open plekken. Daarnaast nodigen we tal van pop ups uit doorheen de dag. Een plantenasiel, een repaircafé en muziekworkshops, het zijn maar enkele voorbeelden. Inspireer en laat je inspireren.

Wat is #RSL op post?

In het oude postgebouw bouwen het Welzijnshuis, de Kringwinkel en tal van RSL’ers de komende twee jaar aan een open, toegankelijke en duurzame plek in Roeselare. RSL Op Post wil kwaliteit van leven van (kwetsbare) burgers bevorderen op diverse levensterreinen: sociaal netwerk, talentontwikkeling, tewerkstelling, gezondheid, wonen, … . RSL Op Post is een plek van mensen, waar mensen zich thuis voelen, hun ding kunnen doen en zich klaarstomen voor de toekomst. Maak en verander mee! Samen Op Post.

Procesbegeleiding

Timelab faciliteert de komende 3 jaar het co-creatieproces, zet een MAKERSLAB op poten, leidt labmangers op en zorgt voor uitwisseling tussen verschillende partners rond de thema’s VOEDING en SPORT. De ambitie is om een werkend ecosysteem van partners te laten samenleven in het gebouw. Een optimaal en flexibel gebruik van ruimtes, maar ook uitwisseling en kennisdelen staan hoog op de agenda. Om dit te bereiken zetten we een open en transparant proces op poten waar iedereen op verschillende manieren kan aan deelnemen.

Waar willen we naar toe?

Stel je eens voor: Een stad die zelfvoorzienend is, waar lokale productie een vanzelfsprekendheid is en waarin bewoners zelf richting geven aan de toekomst van de hun gedeelde plek. Niet alleen materialen of kennis, maar ook slimme netwerken van talenten vormen de humus voor een steeds groeiende plek voor creatie en innovatie. Steeds in beweging en open en toegankelijk voor iedereen. Het kloppende hart is een plek voor maken en ontmoeten. De ziel is er één van samenwerken en delen. #rsl op post. Samen op post.

Meer over Timelab

Sinds de oprichting in 2010 biedt Timelab aan lokale en internationale spelers een plek waar ideeën kunnen uitgroeien tot concrete realisaties. Deze plek is een voedingsbodem voor een dynamische gemeenschap van makers en een ruime dosis inzichten van buitenaf. Zo is er het project ADEM, waarbij een groep mensen samen een zelfbouw meettoestel voor fijnstof op de fiets ontwikkelt. Of Knotplex: een nieuw bouwmateriaal gemaakt van Japanse Duizendknoop, één van de meest ongewenste invasieve planten die in heel Europa uitgeroeid wordt.
De rode draad doorheen de projecten is de horizontale aanpak, de praktische oplossing, de vernieuwende inzichten en de onmiddellijke toepassing. In Timelab werken stadsbewoners, ondernemers, creatievelingen en kenniscentra samen aan projecten met als doel: de omslag naar een duurzame wereld voor iedereen. Ze nemen bestaande afvalstromen en logistieke ketens onder de loep, vinden organisatiemodellen opnieuw uit en ontwikkelen project na project competenties die ze graag met Roeselare delen.

Meer info: http://rsloppost.be

#RSL OP POST  | Oude Bpostgebouw, Brugsesteenweg 44 - 8800 Roeselare |  samen@rsloppost.be
  • Sociale economie
  • Zorg