Tussen 7 en 15 januari werden inwoners en werknemers #VANRSL bevraagd over hun verwachtingen voor het nieuwe StadHUIS en de bijhorende projectsite. Het stadsbestuur is tevreden met het aantal ingevulde bevragingen. Ook het aantal geëngageerde Roeselarenaars die zich kandidaat stelden om de voorstelling van de kandidaat-ontwerpteams bij te wonen, was een succes. 

Deze vragen werden gesteld:
1.    Het nieuwe StadHUIS moet  op en top Roeselaars zijn. Maar wat houdt dat in? Wat wil jij zeker terugvinden?
2.    Het 'oude stadhuis' met belfort is aangeduid als UNESCO-werelderfgoed en wordt gerenoveerd om de grote historische waarde te behouden. Welke functie of activiteit vind jij daar thuishoren?
3.    Heb je nog andere suggesties? Welke zaken vind jij nog belangrijk bij de bouw van het nieuwe StadHUIS en de opwaardering van de site rond het nieuwe StadHUIS?
 
De bevraging werd verspreid via pers, sociale media en de digitale nieuwsbrief. Al snel bleek dat de Roeselarenaars oprecht geïnteresseerd zijn in de toekomst van het StadHUIS. In één week kreeg de Stad meer dan 150 ingevulde bevragingen binnen, waarvan er meer dan 130 afkomstig waren van inwoners. Meer dan 50 inwoners stelden zich kandidaat om bij de voorstelling van de geselecteerde ontwerpteams aanwezig te zijn. Roeselarenaars hebben terecht hoge verwachtingen.
 
Een representatieve greep uit wat de inwoners #VANRSL verwachten van hun nieuwe StadHUIS:
·       De Roeselarenaars willen aandacht voor groen in het ontwerp van het nieuwe StadHUIS.  
·       Het moet een hedendaagse site worden, die een blik werpt op de toekomst én het verleden. De geschiedenis en de toekomst van Roeselare moeten er elkaar vinden.  
·       Naast de klassieke dienstverlening, moet het StadHUIS ook een ontmoetingsplaats zijn. De inwoners willen een plek om thuis te komen en mensen te ontmoeten op een ongedwongen manier. Een wandeling in een rustige omgeving, een koffie met vrienden, … Het moet mogelijk zijn op of rond de site.  
·       Het StadHUIS moet duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en binnen het budget zijn.  
·       De trouwzaal zit duidelijk in het hart van de Roeselarenaars. Ook de andere ceremoniële functies moeten volgens meer dan 70% van de bevraagden in het historisch deel van het gebouw behouden blijven.  
·       Roeselarenaars willen de geschiedenis van Roeselare in het StadHUIS  zien terugkomen. Dat kan zowel permanent als tijdens tijdelijke tentoonstellingen.
 
Roeselarenaars onderschrijven daarmee opvallend genoeg de ambities van de Stad en hebben ook een duidelijke mening over de invulling van het historisch gedeelte dat naadloos aansluit op de actuele invulling. De resultaten van de bevraging worden aan de juryleden bezorgd die daarmee rekening zullen houden bij het beoordelen van de ontwerpvoorstellen. Ook het ontwerpteam dat uiteindelijk de opdracht krijgt, zal onder andere rechtstreeks met deze informatie aan de slag gaan bij de verdere uitwerking van de concrete plannen.
 
Volgende stappen?
Vrijdag 24 januari stellen de ontwerpteams hun ideeën voor aan de jury. Uit de meer dan 50 inwoners en werknemers die zich kandidaat stelden, werden respectievelijk 6 en 4 mensen geloot die bij deze dag aanwezig kunnen zijn, naast 6 vertegenwoordigers uit de gemeenteraad. Vandaag (woensdag 22 januari) kregen zij reeds een briefing over wat ze vrijdag mogen verwachten. De aanwezige inwoners en werknemers zullen de kans krijgen hun advies te formuleren voor de jury. Het is uiteindelijk aan de jury om te oordelen over de ontwerpen.
 
De gunning van de opdracht wordt voorzien eind maart, zodat het ontwerpteam begin april 2020 aan de slag kan. Dat ontwerpteam zal concrete plannen maken van de conceptuele ontwerpen die nu eind januari worden goedgekeurd. Ook over alle volgende stappen zal de Stad de inwoners regelmatig informeren en/of consulteren. Het StadHUIS wordt een HUIS door en voor de inwoners #VANRSL.
 

  • Ruimtelijke ordening