De voorbije jaren hebben het stadsbestuur en Mirom verschillende inspanningen gedaan en initiatieven genomen om van Roeselare een nette en propere stad te maken. Denk maar aan de sensibiliseringscampagnes, de Mooimakers, sluikstorten betrappen met de verborgen camera, het meldpunt 1788,… Niettegenstaande dit alles blijft zwerfvuil en sluikstorten een probleem in Roeselare. Dit is niet alleen een doorn in het oog van vele inwoners van Roeselare. Het kost ook veel geld. In 2019 maar liefst 1.200.000 euro. Geld dat voor veel andere zaken kan gebruikt worden. Tijdens de Week van de Handhaving (5-12 oktober) zette het stadsbestuur, samen met de politie en gemeenschapswachten, in op extra controles op de gekende hotspots. In de gemeenteraad vroeg gemeenteraadslid Stefaan Van Coillie welke acties ondernomen werden en wat de conclusies zijn.

Tijdens deze week werd gewerkt op 3 pijlers : overtreders gepast aanspreken en alternatieven voorstellen (aanzwengelen sociale controle), overtreders beboeten en positieve acties van burgers positief waarderen. Hiervoor wordt in samenwerking met MIROM een ‘Werkgroep retributie’ opgericht om de kostprijs van ophaling sluikstort te bepalen (en door te rekenen) en krijgt Roeselare één week extra kosteloze inzet van camera’s. Vanuit de stad waren minstens 1 x per dag controles door de gemeenschapswachten en medewerkers openbaar domein op de gekende hotspots. Vaststellingen werden genoteerd en burgers worden aangesproken. In het bijgeplaatst afval werd gezocht naar identificeerbare gegevens. Op deze locaties werd ook een banner geplaatst met de melding : Sluikstorter, je wordt gezien. Laat je afval niet achter.

Voor de rest van het jaar staat er dagelijks een camera in Roeselare om strafbare feiten vast te stellen. En dit heeft resultaat. In 2019 waren er 180 vaststellingen en het aantal vaststellingen is in stijgende lijn. Ook worden banners gemaakt met de boodschap : Sluikstorter, je wordt gezien én beboet! Dit met de weergave van het aantal vaststellingen en wat de milieu-impact is. Deze maatregelen, samen met een pro-actieve handhaving, moeten duidelijk maken dat zij die het niet goed voorhebben met afval echt met de vinger worden gewezen én dat de pakkans effectief is in Roeselare. De boodschap moet duidelijk zijn : wie niet horen wil, moet voelen

  • Afvalbeleid