Deze maand verschijnen ze opnieuw in het straatbeeld van Roeselare: de bladkorven voor de bladeren van bomen op groenzones, langs de straat, in parken en op pleintjes..

De korven blijven staan tot eind december. Het zijn verzamelkorven voor de bladeren van de stadsbomen op het openbaar domein. Met tuin- en ander afval kunnen particulieren terecht op de recyclageparken.

Schepen Marc Vanwalleghem : "Het opruimen van bladeren van bomen op het openbaar domein komt tegemoet aan de overlast die bomen veroorzaken. Roeselare zet daarom 175 bladkorven uit op locaties waar veel bomen staan en dus veel bladeren vallen".

Roeselare zet 174 bladkorven uit op locaties waar veel bomen staan en dus veel blad valt. De korven worden 2 keer in november en 2 keer in december leeggemaakt. Het ledigen gebeurt machinaal, sluikstort in de bladkorf kan ernstige schade toebrengen aan de machines. De aannemer verwerkt de afgevallen bladeren zelf of brengt ze naar een composteringsbedrijf.

Aparte korven voor bladeren van de paardenkastanje

Bladafval van de paardenkastanje verzamelt men apart; daarvoor worden enkele bladkorven voorbehouden. De afgevallen bladeren van de paardenkastanje worden vernietigd in de verbrandingsoven omdat poppen van de kastanjemineermot erin overwinteren. Indien de kastanjebladeren tot compost verwerkt worden, zou deze schadelijke nachtvlinder zich verder verspreiden.