Woensdagavond vond de uitreiking van de Publica Awards in Brussel plaats. Deze jaarlijkse uitreiking, georganiseerd door EBP, bekroont de meest innovatieve en originele projecten binnen de verschillende sectoren van de Belgische overheid. De jury’s bogen zich over tientallen dossiers die in verschillende categoriën werden ingediend.

Roeselare, genomineerd in de categorie ‘goed bestuur’, haalde de publieksprijs met het contactpunt 1788.

De Publica Awards zijn een initiatief van EBP, een Europese groep die bedrijven en overheden ondersteunt bij de organisatie, publicatie en inschrijving van overheidsopdrachten. Met de uitreiking van de awards wil EBP innovatieve en duurzame overheidsprojecten in de schijnwerpers plaatsen. Een comité van experts uit de Belgische private en publieke sector selecteerde de genomineerden en heeft de uiteindelijke winnaar gekozen.

Nationale erkenning voor inspanningen op vlak van dienstverlening

Roeselare werd in de categorie ‘goed bestuur’ genomineerd met 1788, het centrale contactpunt voor alle vragen en meldingen van burgers voor de stad dat vorig jaar in maart werd gelanceerd. Op dit moment hebben de stadsdiensten al meer dan 10.000 meldingen en vragen behandeld.

De lancering van 1788 is er gekomen naar aanleiding van een interne evaluatie van de werking en de resultaten van een tevredenheidsbevraging bij de Roeselaarse inwoners. Daaruit bleek dat de behandeling van meldingen een pak beter kon.

Omdat we via 1788 de stem van onze inwoners echt laten gelden en burgers ons via verschillende kanalen (telefoon, mail, website, Whatsapp) kunnen bereiken, viel het project duidelijk in de smaak en bleek ons project hét meest vernieuwende dat een voorbeeld is, niet alleen voor steden en gemeenten in Vlaanderen maar over heel België.

Stad Roeselare is dan ook zeer verheugd met de nationale erkenning die ze krijgt en is trots op de vele inspanningen die geleverd worden voor de kwalitatieve dienstverlening die ze nu biedt. De publieksprijs en de talrijke reacties van collega-gemeentebesturen beamen dat. Door een duidelijke visie op dienstverlening, een goed team en een projectmatige aanpak werd al heel wat moois gerealiseerd. De Publica Award is een extra stimulans om het ingeslagen pad te blijven volgen.

  • Informatie & Communicatie