Matthijs Samyn sprak tijdens de gemeenteraad over de projectoproep Natuur in je buurt. "Deze projectoproep trekt in 2019 de kaart van projecten die door middel van natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op de bevordering van de gezondheid van de medemens, onze burgers."

Werkend binnen de gezondheidszorg weet Matthijs maar al te goed dat natuur positieve effecten heeft op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. (Dat werd trouwens ook onderschreven door de Wereld Gezondheidsorganisatie, het WHO.)

Mensen voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts als ze in een groene buurt wonen. Met het bestuursakkoord 2019 - 2024 zetten we daar reeds op in met gezond vooruit in de zachte stad, namelijk met meer bomen en bossen.


De projectoproep wil projecten ondersteunen zoals beschreven in het bestuursakkoord.

Het Agentschap Bos en Natuur is op zoek naar creatieve groene projecten of effectieve groene oplossingen die aan één of meerdere van onderstaande vereisten voldoen:

  • het lokale welzijn van de bevolking en/of de milieukwaliteit van een buurt;
  • de werking van zorginstellingen (zorggroen);
  • tegemoet komen aan de nood van specifieke doelgroepen aan aangepaste natuurbelevingsinfrastructuur.

Schepen van Milieu Michèle Hostekint (SP.A & De Vernieuwers reageerde: "Als stad hebben we inderdaad grote ambities voor natuur en bos. We willen onder andere het publieke groen verdubbelen. Niet alleen om die zachte stad te verwezenlijken, maar ook voor het welzijn van de mensen. Deze oproep valt niet in dovemansoren. We zijn bereid om na te denken over een creatief dossier om hiervoor in te dienen. We zullen onderzoeken welke projecten hiervoor in aanmerking komen en we willen ook projecten van anderen faciliteren en ondersteunen.

  • Leefmilieu & natuur
  • Gezondheid & welzijn