Gisteren startte de week van de mobiliteit. Een ideaal moment voor WTV om eens te gaan kijken hoe het met de infrastructuur voor fietsers gesteld is in de steden.

In Roeselare ging WTV met Patrick Plyson van de Roeselaarse fietsersbond & Schepen van mobiliteit Griet Coppé samen op stap voor een ritje met de fiets.

De fietsersbond  vraagt om vooarf meer advies te mogen geven. De bond wijst de stad ook op enkele knelpunten, onder meer aan de Beversesteenweg. Griet Coppé wil de doortrekking meteen aanpakken, zodra er groen licht komt van de eigenaar van de gronden (Infrabel).
De stad beseft dat er nog werk aan de winkel is. Aan de andere kant heeft Roeselare deze  legislatuur al 25  kilometer vrij liggende fietspaden en  476 extra fietsstallingen gerealiseerd.  De verhuur van Bluebikes steeg van ruim 200 drie jaar geleden naar bijna 3.400 vorig jaar. Fietsers betalen dan ook nog slechts 1 euro in plaats van 3 euro zelf.

In de voorbije jaren werden een hele reeks maatregelen genomen om onze stad nog fietsvriendelijker maakten.