In de gemeenteraad van 31 mei 2021 kwamen vragen van meerderheid en oppositie rond elektrische voertuigen en laadpalen.

Mobiliteitsschepen Griet Coppé verwees in haar antwoord naar het bestuursakkoord, waarin elektrische voertuigen al opgenomen staan, maar erkende de snelle ontwikkelingen op dat vlak en zei volop te willen werken aan bijkomende maatregelen.

 “Roeselare volgt de evoluties op de voet. Er zijn nu al 52 publieke laadpalen, recent ook nog werden twee snelladers vergund. In het politiereglement werd in 2018 al een extra artikel opgenomen dat het laden vanaf de gevel regelt, iets wat in de toekomst nog verder zal evolueren. In de toekomst wil ik inzetten op 1/het realiseren van laadpalen in het publieke domein, 2/het verder implementeren van laadpaalinfrastructuur, inclusief in nieuwe private bouwprojecten, 3/het mogelijk maken om privé te laden op de stoep, 4/het toelaten van investeringen in laadinfrastructuur in publieke gebouwen, waarbij de oefening voor de gebouwen van de stad al volop bezig is”, zo stelde schepen Coppé.

Raadslid Tom Vandenkendelaere die namens CD&V hierover een vraag indiende, toont zich opgetogen: “Dit is goed nieuws voor alle Roeselarenaars die nadenken over elektrisch rijden en hoe dat praktisch zal in zijn werk gaan. Ik hoorde het engagement om een visie tot in de details uit te werken, waar de schepen in het najaar een gemeenteraadscommissie aan wil wijden. Bovendien zal de stad mee haar ogen open houden voor subsidies die zullen gegeven worden, zowel voor bedrijven als voor bewoners. Het weze duidelijk: ook in Roeselare wordt de omschakeling volop voorbereid, om zo de Europese klimaatdoelstellingen te halen.”

 

  • Duurzaamheid