UIt de recentste tellingen blijkt dat in Roeselare 59.340 mensen wonen, we stevenen af op 60.000 inwoners  Burgemeester Luc Martens: " Dit illustreert de aantrekkelijkheid van onze stad, maar stelt ons tegelijk voor grote uitdagingen inzake huisvesting, dienstverlening, mobiliteit en onderwijs."

"Op vlak van onderwijs verwacht ik geen problemen, gezien zeker acht scholen uitbreidingsplannen hebben. Qua huisvesting evenmin, gezien de plannen voor de bouw van duizend woningen in het grensgebied met Hooglede."

500 bijkomende inwoners impliceert ook een toenname van het wagenpark met 200 tot 300 wagens. In deze optiek zijn de ondergrondse parkings aan het station & de heraanleg van de West- & Noordlaan extra meegenomen.

 

Wie graag een vergelijking wil maken met andere Vlaamse gemeenten
kan hieronder de tabel aanpassen door een andere stad of gemeente te selecteren.