Tussen 1 juni 2018 &  31 december 2019 loopt 'Vervoer op maat', een proefproject die de taxidiensten in Roeselare populairder wil maken bij Roeselaarse jongeren en mensen met vervoersarmoede. Jongeren en personen met een beperkt inkomen krijgen een financiële tussenkomst in het individueel vervoer in de vorm van vervoercheques.

Personen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen bij de stad Roeselare vervoercheques aankopen waarmee ze kunnen betalen voor een taxirit of een rit met DE LINK. Voor de jongeren kadert deze tussenkomst binnen het aspect verkeersveiligheid en voor personen met een beperkt inkomen wil de stad de vervoersarmoede en het isolement van deze doelgroep aanpakken.

Vervoer nodig na het uitgaan? Haal dan je vervoercheques af.

Roeselaarse jongeren vanaf 16 tot en met 25 jaar kunnen eenmalig een pakketje vervoercheques afhalen in het Vrijetijdspunt van Stad Roeselare. 

"Roeselaarse jongeren van 16 tot 25 jaar kunnen éénmalig een pakketje vervoerscheques afhalen in het Vrijetijdspunt", legt schepen Griet Coppé (CD&V) uit "Elk pakket telt zes cheques en kost de jongeren slechts 10 euro, in plaats van de normale 30 euro." en pakket telt 6 genummerde cheques". 

"Ze kunnen gebruik maken van de Roeselaarse taxibedrijven of het minibusje van vzw De Link. Ons doel is om hen op een veilige en verantwoorde manier te laten verplaatsen tijdens een avondje stappen. Dit is meteen een handig alternatief voor jongeren die geen beroep kunnen doen op de dienstregeling van het openbaar vervoer of ouders die hen komen ophalen. Bedoeling is dat deze nieuwe dienst het huidige aanbod aanvult."

Jongeren kunnen dankzij deze vervoercheques in het weekend kennis maken met het gebruik van een taxi of het ‘LINK’-minibusje om zo op een veilige manier uit te gaan. Met dit initiatief wil de stad de jongeren bewust laten nadenken om zich steeds op een veilige, verantwoorde manier te verplaatsen tijdens een avondje stappen. Indien nodig kunnen ze dus gebruik maken van de taxi als alternatief voor een veilige verplaatsing. Dit is ook een handig alternatief als de jongeren geen beroep meer kunnen doen op de dienstregeling van het openbaar vervoer.

Jongeren kunnen enkel tijdens het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag), vakantieperiodes en op feestdagen (telkens tussen 19 en 7 uur) gebruik maken van deze vervoercheques. Men mag meerdere vervoercheques gebruiken voor het betalen van één rit, al danniet samen met enkele vrienden. Is het bedrag van de rit hoger dan de waarde van de cheques, dan past de passagier het resterende bedrag bij. Er wordt geen geld teruggeven op een vervoercheque.

Iedereen mobiel

Een andere doelgroep die de stad wil bereiken met de vervoercheques, zijn personen met een beperkt inkomen. Deze doelgroep komt ook in aanmerking voor de Vrijetijdspas. Om gebruik te kunnen maken van de vervoercheques moeten ze ingeschreven zijn in Roeselare, minstens 18 jaar zijn, houder zijn van een vrijetijdspas en niet beschikken over een eigen wagen of in staat zijn om er zelf mee te rijden. Men mag ook geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Met de tussenkomst van de vervoercheques kunnen deze personen zich ook via individueel vervoer verplaatsen. Dankzij de vervoercheques wil de stad de vervoersarmoede en het isolement van deze doelgroep aanpakken. Met de vervoercheques wordt hen vervoer op maat aangeboden en dat is positief voor hun bereikbaarheid.

De vervoercheques Vrijetijdspas worden verkocht in pakketten van 6 cheques. Elke cheque heeft ook de waarde van 5 euro. Voor één pakket ter waarde van 30 euro, betalen de personen die hiervoor in aanmerking komen slechts 5 euro. Er staat geen maximumaantal aan te kopen pakketten van vervoercheques Vrijetijdspas per persoon. Dit tot uitputting van de beschikbare pakketten per kalenderjaar.

Waar kan je deze vervoercheques verkrijgen?

Vanaf 1 juni 2018 kan je in het Vrijetijdspunt van Stad Roeselare de vervoercheques aankopen, mits je voldoet aan de voorwaarden. Jongeren brengen hun identiteitskaart mee en een officieel document waarop hun adres staat. De voorraad is beperkt en de jongeren kunnen slechts één pakket per persoon afhalen. Voor de vervoercheques Vrijetijdspas breng je jouw identiteitskaart mee en je Vrijetijdspas.