"Het staat buiten kijf dat een veilige en fietsvriendelijke schoolomgeving een prioriteit is voor de stad Roeselare. Daarom investeert het stadsbestuur sterk in mobiliteit, vooral in de omgeving van de Roeselaarse scholen",  aldus schepen van mobiliteit Griety Coppé. Vorig jaar werd de Hoogstraat, waar De Vlieger gevestigd is, onder handen genomen.

Dit jaar kwam ook de Burgerschool aan bod toen de Kattenstraat als eerste fietsstraat van Roeselare werd ingericht. Deze zomer staan de schoolomgevingen van de Spanjeschool in de Vierwegstraat, de Vikingschool in de Groenestraat en STAP in de Meenseheirweg op de planning.

Roeselare engageert zich voor de zachte weggebruiker

De stad Roeselare heeft een sterk mobiliteitsplan waarin de zachte weggebruiker een hoofdrol speelt. In het mobiliteitsplan engageert de stad zich om het STOP-principe toe te passen en zeker in de schoolomgevingen. Dat betekent dat de stad zoveel mogelijk inzet op de zachte weggebruiker en doorgaand verkeer wil weren in schoolomgevingen. Daarbij is het van groot belang om de fiets tot maatgevend voertuig te maken voor woon- en schoolverkeer. Met het mobiliteitsplan wil het stadsbestuur steeds de snelheid in schoolomgevingen remmen en, als dit mogelijk is, ruimte voorzien voor een zoen- en vroemzone. Door de veiligheid te verhogen en de infrastructuur te optimaliseren wil Roeselare het fietsgebruik stimuleren.

Plannen worden realiteit

In kader van het mobiliteitsplan realiseerde stad Roeselare al enkele prachtige projecten. Zo werd ter hoogte van de Hoogstraat een zoen- en vroemzone ingericht en zijn er fietsstallingen voorzien voor ouders die met de fiets hun kinderen van school ophalen. Er werden ook hekjes geplaatst zodat kinderen niet zomaar op straat kunnen lopen.

De Katten- en Karnemelkstraat werden recent ingericht als eerste fietsstraat in Roeselare. In een fietsstraat zijn de fietsers baas en de auto’s te gast. Daarnaast is ter hoogte van de Burgerschool de rijweg versmald en zijn de voetpaden verbreed. Dit creëert ruimte voor en geeft voorrang aan fietsers. Bovendien remt het de snelheid van gemotoriseerd verkeer.

Zowel in de Leeuwerikstraat ter hoogte van de Octopus als in de Meersstraat ter hoogte van de Plataan is ruimte voorzien voor de schoolbus zodat kinderen dicht bij de schoolpoort kunnen open afstappen. Via een aparte toegang zijn de fietsstallingen in deze scholen veilig bereikbaar gemaakt.

Zomer van 2017 heeft nog meer in petto

Het stadsbestuur rust niet op haar lauweren. Ook in de zomer worden drie schoolomgevingen veiliger gemaakt.

In de Vierwegstraat wordt beperkt eenrichtingsverkeer behouden in de richting van de Zwaaikomstraat. Er wordt een fietspad aangelegd aan de kant van de school. Door het verbinden van het fietspad langs de Krommebeek met de fietsenstalling van de school, kunnen kinderen probleemloos de school binnen fietsen.

In de Groenestraat worden aparte fietspaden voorzien ter hoogte van de nieuwe toegang van de Vikingschool, namelijk tussen de Blauwvoetstraat en de Molenstraat. Deze fietspaden worden door middel van een fietssuggestiestrook doorgetrokken tot aan de A. Hansstraat. Fietsers kunnen zo veilig richting de fietsenstalling fietsen. De school voorziet ook een zoen- en vroemzone op eigen terrein.

In de Meenseheirweg wordt een zoen- en vroemzone aangelegd zodat de muzikantjes van STAP veilig opgehaald of afgezet kunnen worden. Daarnaast wordt de huidige personeelsparking afgebakend door een slagboom, maar de fietser kunnen te allen tijde de fietsenstalling bereiken. De personeelsparking is bedoeld voor gedeeld gebruik: tijdens de openingsuren van de school is de parking bestemd voor het personeel en in het weekend of tijdens de vakantie kunnen de buurtbewoners er gebruik van maken.

Stad en Roeselaarse scholen slaan de handen in elkaar

Al deze plannen kwamen tot stand in overleg met de scholen. Door hun inzet en hulp kan het stadsbestuur deze projecten realiseren, want de dagelijkse inzet van de gemachtigde opzichters is van groot belang om alles in goede banen te kunnen leiden.

Deze maatregelen zullen de schoolomgevingen veiliger en fietsvriendelijker maken, maar ook de komende jaren blijft Roeselare zich engageren om de veiligheid in schoolomgevingen te optimaliseren. Dit willen we doen door in te spelen op specifieke noden of vragen vanuit het onderwijs.

Bovendien werken we verder aan de weg naar school. Hiervoor is er onder andere een schoolfietsroutekaart opgemaakt die scholieren wijst op de beste fietsroute en op de knelpunten.