Voor een volle zaal van 180 ondernemers en met een livestream voor diegenen die helaas geen plaats meer konden bemachtigen stelt Stad Roeselare het Plan Roeselare Ondernemen  voor.

"Als snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen bevestigt Roeselare ook in 2017 zijn voortrekkersrol voor de regionale economie. Gunstige werkgelegenheidscijfers, sturend bedrijfsleiderschap, integere en loyale werknemers, sociale vrede en economische groei, gekoppeld aan een stabiel ondernemersvertrouwen, bewijzen dat Roeselare goede grond is voor bloeiende bedrijvigheid.
 
Technologische transformatie, digitalisering, glokalisering, verduurzaming en toenemende verwevenheid tussen functies en activiteiten, kortom de SDG’s (de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) en het verbinden van data, informatie en beleid in het kader van Smart Cities, noodzaken onze stad echter ook om zich te wapenen voor straks.
 
Hoe bekampen we enerzijds het tekort aan arbeidskracht, en trekken we anderzijds starters in innovatieve sectoren aan? Op welke wijze consolideren we onze economische niches in voeding en zorg en transformeren we ons tot een kennisregio die ‘braindrain’ tegen kan gaan?
 
Hoe combineren we duurzame mobiliteit, energie en ruimtegebruik met levenskwaliteit voor de bewoners van de stad? Waar combineren we sociaal ondernemerschap met nieuwe efficiëntiemodellen?
 
Ook de Stad is een belangrijke stakeholder in het uittekenen van de economische reisweg. Dit PRO-plan is een aanzet om met alle ondernemende krachten van de stad de toekomst voor te bereiden. Terwijl het Kernplan (gelanceerd in 2015) de ondersteuning van de detailhandel faciliteerde, legt het PRO-plan de focus op kmo’s en industrie. Bovendien kadert deze route in het globale sociaal-economische traject dat Roeselare met de 16 Midwestgemeenten opstelt.
 
We nodigen u graag uit om mee onze gids te zijn".
 
Kris Declercq
Burgemeester Roeselare
 

Het Plan Roeselare Ondernemen, de focus op kmo’s en industrie

Als snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen bevestigt Roeselare ook in 2017 zijn voortrekkersrol voor de regionale economie.  Gunstige werkgelegenheidscijfers, sturend bedrijfsleiderschap, integere en loyale werknemers, sociale vrede en economische groei, gekoppeld aan een stabiel ondernemersvertrouwen bewijzen dat Roeselare goede grond is voor bloeiende bedrijvigheid.  Technologische transformatie, digitalisering, glokalisering, verduurzaming en toenemende verwevenheid tussen functies en activiteiten, en het verbinden van data, informatie en beleid in het kader van Smart Cities noodzaken onze stad echter ook om zich te wapenen voor straks.

Dit Plan Roeselare Ondernemen is een aanzet om met alle ondernemende krachten van de stad de toekomst voor te bereiden. We werken hierbij o.a. samen met de POM West-Vlaanderen, AZ Delta, ARhus, Unizo, VOKA, VDAB, Resoc, MidWest,…

Terwijl het Kernplan (gelanceerd in 2015) de ondersteuning van de detailhandel faciliteerde, legt het PRO-plan de focus op kmo’s en industrie

Roeselare is vandaag reeds een bloeiende ondernemersstad

Roeselare is een stad met een ondernemend karakter.  Niet minder dan 7 inwoners per 100, zijn ondernemer in Roeselare, wat na Hasselt het hoogst is van alle Vlaamse centrumsteden (cijfers 2015). Opvallend hierbij is dat de overlevingsgraad van starters vrij hoog ligt. Gemiddeld is 77,4% van de starters na 5 jaar nog actief.

Roeselare geniet een centrale ligging en dit is duidelijk een troef voor de stad. Niet alleen voor de bereikbaarheid van de ondernemingen biedt dit kansen, door samen te werken met onze omliggende gemeenten maken we elkaar ook sterker.

De stad kiest ervoor om op een aantal speerpunten extra in te zetten. De voedings-, gezondheids- en maakindustrie zijn duidelijk sterk vertegenwoordigd in Roeselare. Daar zetten we in de toekomst nog meer op in, zoals duidelijk blijkt in het Plan Roeselare Ondernemen.

De stad heeft relatief veel ruimte om te ondernemen. Toch blijkt de vraag naar bijkomende ruimte groot.  Een optimale benutting van de bestaande ruimte en goede ontwikkeling van nieuwe zones is noodzakelijk.  Met de bestaande instrumenten zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, wil Roeselare elke ondernemer zijn plaats bezorgen.

Uitgangspunt: de ondernemer meer ruimte geven om zijn werk te doen.

Als we ondernemers vragen wat de Stad voor hen kan doen, krijgen we vaak het antwoord dat men vooral de ruimte wil krijgen om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. We zijn dan ook vanuit deze invalshoek vertrokken. We willen de ondernemers ruimte geven om te ondernemen:

  • Ruimte voor innovatie
  • Ruimte voor werkgelegenheid
  • Fysieke ruimte
  • Ruimte voor administratie

PRO, vier ambities voor de komende jaren

Het Plan Roeselare Ondernemen bestaat uit vier ambities. Deze ambities vertalen zich in actiepunten. Sommige actiepunten zijn reeds in uitvoering, andere worden de komende jaren tot uitvoering gebracht.   Al deze acties maken deel uit van de ambities om de komende jaren samen met onze partners het ondernemerschap in Roeselare te versterken:

Ambitie 1: Proactief innovatie stimuleren

Roeselare pakt uit met de aanleg van een Vallei van de voeding. Deze zone situeert zich langs de rijksweg, nabij de veiling en zal o.a. de locatie worden voor een innovatiecentrum voor de voedingseconomie en een nieuwe bedrijvenzone specifiek voor innovatieve bedrijven uit de sector.

Een gezondheidscorridor rond AZ Delta zal ook voor bedrijven van de gezondheidseconomie een thuisbasis bieden. Het leer- en innovatiecentrum van AZ Delta staat hierin centraal en zorgt voor een directe link tussen AZ Delta en de bedrijven en start-ups.

Ambitie 2: invulling jobs en productieve tewerkstelling

De stad wil jongeren warm maken voor knelpuntberoepen en gaat bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar talenten. Met Talents for RSL worden een aantal acties gebundeld waarmee Roeselare samen met haar bedrijven actief op zoek gaat naar werknemers voor openstaande vacatures.  Daarnaast komt de VDAB met hun Mastercampus naar de bedrijvenzone Haven Zuid, dit wordt een competentiecentrum voor mechanische bouwberoepen. In dit hele verhaal is ook de kant van de werknemer is belangrijk. Met RSL for work voorziet Roeselare een intensief voortraject naar kwetsbare personen die een inburgeringstraject volgen. 

Ambitie 3: Optimale invulling en promoten van de beschikbare ruimte

Er wordt extra ruimte voorzien voor innovatieve ondernemers in de zone Nieuwe Abele, bij het Accent Business Park en AZ Delta. Aan de Groenestraat komt een nieuwe bedrijvenzone met ruimte voor kmo’s en dienstverlening en nabij de Iepersestraat wordt een zone voor lokale bedrijven met familiaal karakter aangelegd. De mogelijkheden tot verwevenheid in het centrum worden onder de loep genomen en op de reeds bestaande en nieuwe bedrijvenzones wordt gestreefd naar duurzaamheid a.h.v. een duurzaamheidsmonitor.

Ambitie 4: Roeselare, bruisend professionele ondernemersstad

De Stad wil ondernemers voldoende ondersteunen vanuit de administratie. De stad zet alles op alles om de communicatielijn tussen de stad en ondernemers zo kort mogelijk te maken. Daarnaast zijn er ook plannen op korte termijn voor het oprichten van een ondernemersforum.  Ook voor starters is er goed nieuws. De stad pakt uit met een beleid om starters de ondersteuning en het netwerk te bieden die ze nodig hebben.

 

KLIK HIER OM HET VOLLEDIG PLAN TE BEKIJKEN

  • Economie