Roeselare laat daklozen niet in de kou staan: dit jaar zal tijdens de koude winterperiode voor winternachtopvang gezorgd worden voor daklozen. Voor Roeselare is dit een een primeur. Hiervoor is aan het provinciebestuur steun gevraagd.

"Het OCMW beschikte vorige jaren wel reeds over een winternoodplan. Maar ook bij ons neemt het aantal mensen zonder vaste verblijfplaats toe. Vroeger waren dat er een viertal, nu al meer dan tien", zegt OCMW-voorzitter Geert Depondt.  Als redenen voor die stijging verwijst de OCMW-voorzitter naar de toename van de armoede.

Geert Depondt: "Het provinciebestuur van West-Vlaanderen voorziet in financiële steun voor steden die nachtopvangvoor daklozen organiseren en ook het OCMW van Roeselare heeft nu een dossier ingediend om een provinciale subsidie te krijgen".

Provincieraadslid Bart Wenes: “De provincie voorziet in financiele steun voor steden die nachtopvang organiseren voor minimaal acht plaatsen. Samen met collega provincieraadslid Marc Vanwalleghem heb ik er alle vertrouwen in dat deze subsidie kan toegekend worden aan het Roeselaarse OCMW om tegemoet te komen aan een acute en schrijnende nood”.

Hoe het OCMW dat concreet zal aanpakken, staat nog niet vast.  Geert Depondt : 'Door het beperkte aantal daklozen vroeger, konden we tot nu toe rekenen op vrijwilligers of verenigingen die iemand een bed aanboden. Maar dat volstaat niet meer. Dat betekent niet dat wij permanent acht kamers ter beschikking moeten hebben, het gaat slechts om tijdelijke, collectieve opvang. We beschikken wel over een aantal doorgangswoningen, maar die zijn alleen bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld na een brand geen onderdak hebben. Mogelijk zullen wij een extra pand moeten huren.'